Thứ hai,  18/10/2021

Sẽ kiểm soát việc thành lập trường đại học

Trong năm 2011, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc triển khai thực hiện cam kết theo dự án thành lập trường. Bộ GD-ĐT vừa ra quyết định này nhằm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề liên quan.Bộ GD-ĐT yêu cầu Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ thành lập từ năm 1998 đến nay thực hiện ngay việc đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp thực hiện các nội dung của Dự án đã được phê duyệt khi quyết định thành lập trường.Đồng thời, gửi báo cáo tình hình thực hiện các nội dung cam kết trong Dự án đã được phê duyệt khi quyết định thành lập trường. Báo cáo cần làm rõ tiến độ và kết quả thực hiện từng nội dung theo dự án thành lập trường về đất đai, xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên cơ hữu…Báo cáo của trường có xác nhận của Sở GD-ĐT nơi trường đặt trụ sở và gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 1/2/2011.Ngoài việc sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi...

Trong năm 2011, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc triển khai thực hiện cam kết theo dự án thành lập trường. Bộ GD-ĐT vừa ra quyết định này nhằm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề liên quan.

Bộ GD-ĐT yêu cầu Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ thành lập từ năm 1998 đến nay thực hiện ngay việc đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp thực hiện các nội dung của Dự án đã được phê duyệt khi quyết định thành lập trường.

Đồng thời, gửi báo cáo tình hình thực hiện các nội dung cam kết trong Dự án đã được phê duyệt khi quyết định thành lập trường. Báo cáo cần làm rõ tiến độ và kết quả thực hiện từng nội dung theo dự án thành lập trường về đất đai, xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên cơ hữu…

Báo cáo của trường có xác nhận của Sở GD-ĐT nơi trường đặt trụ sở và gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 1/2/2011.

Ngoài việc sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc triển khai thực hiện cam kết theo dự án thành lập trường, Bộ GD-ĐT cũng sẽ thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT tại công văn này.

Nghị quyết của Quốc hội khóa XII về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học quy định: “Không tăng chỉ tiêu tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục đại học nếu các điều kiện bảo đảm chất lượng của trường không tốt hơn năm trước; giảm chỉ tiêu tuyển sinh đối với những trường đã được thành lập trước năm 2010 mà chưa xây dựng cơ sở riêng tại địa điểm theo hồ sơ đăng ký thành lập và sau 3 năm (kể từ năm 2010), nếu các trường này vẫn không xây dựng được cơ sở tại địa điểm đăng ký, thì đình chỉ hoạt động đào tạo và xem xét giải thể đối với nhà trường”.

Theo Vnmedia.vn