Thứ bảy,  18/09/2021

Ninh Thuận đầu tư hơn 316 tỷ đồng cho hạ tầng giáo dục giai đoạn 2008-2012

Ngày 9-1, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận Nguyễn Hồng Liêu, cho biết, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho Đề án tại tỉnh là 316 tỷ 405 triệu đồng, trong đó: Trung ương hỗ trợ từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho cả giai đoạn là 252 tỷ 964 triệu đồng và vốn ngân sách địa phương là 63 tỷ 241 triệu đồng.Tính đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 754/1.244 phòng học của toàn cấp học được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, đạt tỷ lệ 60,6%, trong đó bậc học mầm non có 148 phòng, cấp tiểu học 357 phòng, cấp trung học cơ sở 199 phòng và cấp trung học phổ thông 50 phòng. Ngoài ra, cũng đã hoàn thành 20 nhà công vụ cho giáo viên ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí giải ngân từ năm 2008 -2010 trên 175 tỷ đồng.Trong năm 2011, sẽ hoàn thành thêm 188 phòng học, số còn lại sẽ hoàn tất trong năm...

Ngày 9-1, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận Nguyễn Hồng Liêu, cho biết, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho Đề án tại tỉnh là 316 tỷ 405 triệu đồng, trong đó: Trung ương hỗ trợ từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho cả giai đoạn là 252 tỷ 964 triệu đồng và vốn ngân sách địa phương là 63 tỷ 241 triệu đồng.

Tính đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 754/1.244 phòng học của toàn cấp học được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, đạt tỷ lệ 60,6%, trong đó bậc học mầm non có 148 phòng, cấp tiểu học 357 phòng, cấp trung học cơ sở 199 phòng và cấp trung học phổ thông 50 phòng. Ngoài ra, cũng đã hoàn thành 20 nhà công vụ cho giáo viên ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí giải ngân từ năm 2008 -2010 trên 175 tỷ đồng.

Trong năm 2011, sẽ hoàn thành thêm 188 phòng học, số còn lại sẽ hoàn tất trong năm 2012.

Theo Nhandan