Thứ bảy,  18/09/2021

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết 11 ngày

UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn hướng dẫn tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011, theo đó học sinh Hà Nội sẽ nghỉ Tết 11 ngày.Cụ thể cán bộ, giáo viên, học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Bổ túc văn hoá và Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp, Trung tâm GDTX được nghỉ từ ngày 28/01/2011 (Thứ Sáu) đến hết ngày 07/02/2011 (Thứ Hai) (Tức là từ 25 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Mão – Thời gian nghỉ 11 ngày).Cán bộ, giáo viên, học sinh các trường Trung cấp chuyên nghiệp được nghỉ từ ngày 22/01/2011 (Thứ Bảy) đến hết ngày 07/02/2011 (Thứ Hai) (Tức là từ ngày 19 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giên gnăm Tân Mão – Thời gian nghỉ 17 ngày). Công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp: Sở GD&ĐT và các phòng GD&ĐT sẽ đi làm vào ngày Thứ Bảy (29/01), Chủ nhật (30/01) – Tức là ngày 26,27 tháng Chạp và nghỉ Tết bắt đầu từ 31/01 (Thứ Hai) đến 07/02/2011 (Thứ Hai) (Tức là từ 28 tháng Chạp...

UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn hướng dẫn tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011, theo đó học sinh Hà Nội sẽ nghỉ Tết 11 ngày.

Cụ thể cán bộ, giáo viên, học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Bổ túc văn hoá và Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp, Trung tâm GDTX được nghỉ từ ngày 28/01/2011 (Thứ Sáu) đến hết ngày 07/02/2011 (Thứ Hai) (Tức là từ 25 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Mão – Thời gian nghỉ 11 ngày).

Cán bộ, giáo viên, học sinh các trường Trung cấp chuyên nghiệp được nghỉ từ ngày 22/01/2011 (Thứ Bảy) đến hết ngày 07/02/2011 (Thứ Hai) (Tức là từ ngày 19 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giên gnăm Tân Mão – Thời gian nghỉ 17 ngày).

Công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp: Sở GD&ĐT và các phòng GD&ĐT sẽ đi làm vào ngày Thứ Bảy (29/01), Chủ nhật (30/01) – Tức là ngày 26,27 tháng Chạp và nghỉ Tết bắt đầu từ 31/01 (Thứ Hai) đến 07/02/2011 (Thứ Hai) (Tức là từ 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Mão – Thời gian nghỉ 8 ngày).

Theo VTC