Thứ năm,  09/02/2023

Hơn 316 tỷ đồng thực hiện kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viênở Ninh Thuận

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận cho biết, tính đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 754/1.244 phòng học của toàn cấp học được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, đạt tỷ lệ 60,6%, trong đó bậc học mầm non có 148 phòng, cấp tiểu học 357 phòng, cấp THCS 199 phòng, cấp THPT 50 phòng và 20 nhà công vụ cho giáo viên ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí đã giải ngân từ năm 2008-2010 hơn 175 tỷ đồng.Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho Đề án tại Ninh Thuận là 316 tỷ 405 triệu đồng, trong đó: Trung ương hỗ trợ từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho cả giai đoạn là 252 tỷ 964 triệu đồng và vốn ngân sách địa phương là 63 tỷ 241 triệu đồng. Trong năm 2011, sẽ hoàn thành thêm 188 phòng học, số còn lại sẽ hoàn tất trong năm...

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận cho biết, tính đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 754/1.244 phòng học của toàn cấp học được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, đạt tỷ lệ 60,6%, trong đó bậc học mầm non có 148 phòng, cấp tiểu học 357 phòng, cấp THCS 199 phòng, cấp THPT 50 phòng và 20 nhà công vụ cho giáo viên ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí đã giải ngân từ năm 2008-2010 hơn 175 tỷ đồng.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho Đề án tại Ninh Thuận là 316 tỷ 405 triệu đồng, trong đó: Trung ương hỗ trợ từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho cả giai đoạn là 252 tỷ 964 triệu đồng và vốn ngân sách địa phương là 63 tỷ 241 triệu đồng. Trong năm 2011, sẽ hoàn thành thêm 188 phòng học, số còn lại sẽ hoàn tất trong năm 2012.

Theo Nhandan