Thứ tư,  07/06/2023

Nâng cao chất lượng đào tạo của 76 trường đại học, cao đẳng và trung cấp y, dược

Bộ Y tế chính thức triển khai dự án "Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế" do Ngân hàng Phát triển châu Á và Chính phủ Ô-xtrây-li-a tài trợ với tổng kinh phí là hơn 76 triệu USD.Theo đó, từ nay đến năm 2015, 76 trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên ngành y, dược trong cả nước được hỗ trợ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế. Các cơ sở này được đầu tư nâng cấp cơ sở đào tạo một cách đồng bộ và toàn diện theo định hướng ưu tiên và tập trung: phòng thí nghiệm, trang thiết bị dạy và học, thư viện la-bô thực hành tiền lâm sàng, cải thiện phương pháp dạy và học, kiểm định chất lượng đào tạo đại học, sau đại học và tăng về số lượng ở tất cả các bậc học.Đáng chú ý có 18 trường đại học, cao đẳng được đầu tư mua sắm, nâng cấp trang thiết bị phục vụ đào tạo (khoa học cơ bản và thực hành chuyên môn), trong đó có ít nhất 15 cơ sở được trang bị các thiết bị đạt tiêu...

Bộ Y tế chính thức triển khai dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” do Ngân hàng Phát triển châu Á và Chính phủ Ô-xtrây-li-a tài trợ với tổng kinh phí là hơn 76 triệu USD.

Theo đó, từ nay đến năm 2015, 76 trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên ngành y, dược trong cả nước được hỗ trợ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế. Các cơ sở này được đầu tư nâng cấp cơ sở đào tạo một cách đồng bộ và toàn diện theo định hướng ưu tiên và tập trung: phòng thí nghiệm, trang thiết bị dạy và học, thư viện la-bô thực hành tiền lâm sàng, cải thiện phương pháp dạy và học, kiểm định chất lượng đào tạo đại học, sau đại học và tăng về số lượng ở tất cả các bậc học.

Đáng chú ý có 18 trường đại học, cao đẳng được đầu tư mua sắm, nâng cấp trang thiết bị phục vụ đào tạo (khoa học cơ bản và thực hành chuyên môn), trong đó có ít nhất 15 cơ sở được trang bị các thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc gia. Dự án cũng đào tạo gần sáu nghìn cán bộ y tế là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa…

Theo Nhandan