Thứ ba,  21/03/2023

Bình Gia: Hội thảo "Xây dựng giờ học thân thiện, học sinh tích cực"

LSO-Ngày 23/1/2011, Phòng Giáo dục huyện Bình Gia đã tổ chức hội thảo “Xây dựng giờ học thân thiện, học sinh tích cực” và “Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng”. Tham dự hội thảo có đại diện 20 lãnh đạo các trường THCS trên địa bàn.Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe một số giải pháp thực hiện “ xây dựng giờ học thân thiện, học sinh tích cực” như, Ban Giám hiệu nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, xác định các tiêu chí đánh giá giờ học, tổ chức quán triệt cho giáo viên và học sinh học tập, gắn với đó là xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp tạo môi trường học tập tốt nhất. Về phía giáo viên, tích cực nghiên cứu nâng cao tay nghề và tạo cho mình một tác phong, cử chỉ, lời nói truyền cảm khơi dậy sự khám phá của mỗi học sinh, từng bước khắc phục tình trạng thụ động của học sinh khi học tập trên lớp. Bên cạnh đó, giáo viên có trách nhiệm giải thích cho học sinh hiểu rõ, đúng bản chất như thế nào là một giờ học thân...

LSO-Ngày 23/1/2011, Phòng Giáo dục huyện Bình Gia đã tổ chức hội thảo “Xây dựng giờ học thân thiện, học sinh tích cực” và “Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng”. Tham dự hội thảo có đại diện 20 lãnh đạo các trường THCS trên địa bàn.
Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe một số giải pháp thực hiện “ xây dựng giờ học thân thiện, học sinh tích cực” như, Ban Giám hiệu nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, xác định các tiêu chí đánh giá giờ học, tổ chức quán triệt cho giáo viên và học sinh học tập, gắn với đó là xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp tạo môi trường học tập tốt nhất. Về phía giáo viên, tích cực nghiên cứu nâng cao tay nghề và tạo cho mình một tác phong, cử chỉ, lời nói truyền cảm khơi dậy sự khám phá của mỗi học sinh, từng bước khắc phục tình trạng thụ động của học sinh khi học tập trên lớp. Bên cạnh đó, giáo viên có trách nhiệm giải thích cho học sinh hiểu rõ, đúng bản chất như thế nào là một giờ học thân thiện tích cực. Đối với học sinh, ngoài thực hiện nghiêm quy chế không nghỉ học, bỏ giờ, trong giờ học phải tích cực xây dựng bài và khuyến khích các đề xuất, sáng kiến cùng thầy cô để việc dạy học đạt hiệu quả cao.

Công Quân