Thứ năm,  09/02/2023

Học sinh là người nước ngoài được xét tuyển vào học đại học, cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy trong năm 2011. Theo dự thảo sửa đổi, học sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam không phải dự thi tuyển sinh.Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), khi đạt yêu cầu kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường, xem xét quyết định cho vào học. Ngoài ra, quy chế thi, tuyển sinh cũng yêu cầu trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào giấy thi, giấy nháp và phải yêu cầu cả hai cán bộ coi thi ký và ghi rõ họ tên vào giấy thi, giấy nháp. Về kết quả thi, chủ tịch hội đồng tuyển sinh trường trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển do Ban thư ký trình và ký giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học. Trong giấy triệu tập...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy trong năm 2011. Theo dự thảo sửa đổi, học sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam không phải dự thi tuyển sinh.

Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), khi đạt yêu cầu kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường, xem xét quyết định cho vào học. Ngoài ra, quy chế thi, tuyển sinh cũng yêu cầu trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào giấy thi, giấy nháp và phải yêu cầu cả hai cán bộ coi thi ký và ghi rõ họ tên vào giấy thi, giấy nháp. Về kết quả thi, chủ tịch hội đồng tuyển sinh trường trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển do Ban thư ký trình và ký giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học. Trong giấy triệu tập cần ghi rõ kết quả thi của thí sinh và những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học. Đáng chú ý, những trường hợp vi phạm một trong các lỗi như: Gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường; thông báo nhận và kết thúc việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh không đúng thời gian quy định… sẽ bị cảnh cáo. Cũng theo dự thảo thông tư, một số điểm chưa hợp lý của quy chế thi, tuyển sinh 2010 sẽ được bãi bỏ.

Theo Nhandan