Thứ ba,  28/03/2023

Từ 2011, học sinh nước ngoài không phải thi tuyển sinh

Từ kỳ tuyển sinh 2011, học sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam không phải dự thi tuyển sinh. Đó là một trong những nội dung trong dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy kỳ tuyển sinh năm 2011, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), khi đạt yêu cầu kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường, xem xét quyết định cho vào học.Ngoài ra, dự thảo này cũng có một số quy định sửa đổi khác về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ. Về trách nhiệm của thí sinh trong phòng thi, trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào giấy thi, giấy nháp và phải yêu cầu cả hai cán bộ coi thi kí và ghi rõ họ tên vào giấy thi, giấy nháp (điều khoản cũ chỉ yêu cầu điền và ký tên ở giấy thi).Về việc triệu tập thí sinh...

Từ kỳ tuyển sinh 2011, học sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam không phải dự thi tuyển sinh.

Đó là một trong những nội dung trong dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy kỳ tuyển sinh năm 2011, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), khi đạt yêu cầu kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường, xem xét quyết định cho vào học.

Ngoài ra, dự thảo này cũng có một số quy định sửa đổi khác về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ.

Về trách nhiệm của thí sinh trong phòng thi, trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào giấy thi, giấy nháp và phải yêu cầu cả hai cán bộ coi thi kí và ghi rõ họ tên vào giấy thi, giấy nháp (điều khoản cũ chỉ yêu cầu điền và ký tên ở giấy thi).

Về việc triệu tập thí sinh trúng tuyển đến trường, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển do Ban Thư ký trình và ký giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học.

Trong giấy triệu tập cần ghi rõ kết quả thi của thí sinh và những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học. Các trường không gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh không nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển vào trường.

Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung về vấn đề xử lý cán bộ vi phạm quy chế tuyển sinh. Theo đó những người vi phạm một trong các lỗi sau đây: Gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh không nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển vào trường; Thông báo nhận và kết thúc việc nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh không đúng thời gian quy định sẽ bị cảnh cáo.

Theo Vnmedia.vn