Thứ bảy,  27/11/2021

Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh dự kiến tuyển 13 nghìn thí sinh năm 2011

Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh cho biết, năm nay trường vẫn thực hiện thi tuyển sinh theo "ba chung" và không có thay đổi gì lớn so với kỳ thi năm ngoái.Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến trong năm 2011 của ĐHQG TP Hồ Chí Minh khoảng 13 nghìn chỉ tiêu (trong đó đại học hơn 12 nghìn và cao đẳng 850). Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu của từng ngành trong tổng số chỉ tiêu của trường. Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh dự kiến tổng chỉ tiêu năm 2011 của trường là 3.450, trong đó đại học có 2.750 chỉ tiêu, cao đẳng 700 chỉ tiêu (tăng 25 chỉ tiêu so với năm 2010). Năm nay, trường không mở thêm ngành mới; riêng với ngành khoa học vật liệu (vật liệu màng mỏng, vật liệu pô-li-me) trường đề nghị tuyển cả hai khối A, B. Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi tuyển sinh năm 2011 trường dự kiến tuyển gần bốn nghìn chỉ tiêu và không mở thêm ngành mới. Ở bậc đại học,...

Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh cho biết, năm nay trường vẫn thực hiện thi tuyển sinh theo “ba chung” và không có thay đổi gì lớn so với kỳ thi năm ngoái.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến trong năm 2011 của ĐHQG TP Hồ Chí Minh khoảng 13 nghìn chỉ tiêu (trong đó đại học hơn 12 nghìn và cao đẳng 850). Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu của từng ngành trong tổng số chỉ tiêu của trường. Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh dự kiến tổng chỉ tiêu năm 2011 của trường là 3.450, trong đó đại học có 2.750 chỉ tiêu, cao đẳng 700 chỉ tiêu (tăng 25 chỉ tiêu so với năm 2010). Năm nay, trường không mở thêm ngành mới; riêng với ngành khoa học vật liệu (vật liệu màng mỏng, vật liệu pô-li-me) trường đề nghị tuyển cả hai khối A, B. Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi tuyển sinh năm 2011 trường dự kiến tuyển gần bốn nghìn chỉ tiêu và không mở thêm ngành mới. Ở bậc đại học, trường dự kiến tăng thêm 50 chỉ tiêu, gồm các ngành: điện – điện tử là 650 chỉ tiêu (tăng 10 chỉ tiêu so với năm 2010), nhóm ngành công nghệ hóa – thực phẩm – sinh học có 430 chỉ tiêu (tăng 20 chỉ tiêu) và ngành kỹ thuật giao thông 180 chỉ tiêu (tăng 20 chỉ tiêu).

Theo Nhandan