Chủ nhật,  16/01/2022

Xuất bản sách giáo khoa và bộ thiết bị dạy học tiếng Anh tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, để thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, bộ đã biên soạn và xuất bản sách giáo khoa cùng bộ thiết bị dạy học tiếng Anh để phục vụ cho việc dạy thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học, bắt đầu từ lớp ba. Dựa theo phân phối nội dung chương trình dạy học, tài liệu hướng dẫn giảng dạy, giáo viên triển khai các bài dạy với yêu cầu bảo đảm các mục tiêu của chương trình tiếng Anh tiểu học. Ngoài ra, bộ thiết bị dạy học còn có các loại thiết bị như đĩa Audio CD; bộ quân rối; bộ thẻ từ; bộ tranh; robot...

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, để thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, bộ đã biên soạn và xuất bản sách giáo khoa cùng bộ thiết bị dạy học tiếng Anh để phục vụ cho việc dạy thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học, bắt đầu từ lớp ba. Dựa theo phân phối nội dung chương trình dạy học, tài liệu hướng dẫn giảng dạy, giáo viên triển khai các bài dạy với yêu cầu bảo đảm các mục tiêu của chương trình tiếng Anh tiểu học. Ngoài ra, bộ thiết bị dạy học còn có các loại thiết bị như đĩa Audio CD; bộ quân rối; bộ thẻ từ; bộ tranh; robot teachers.

Theo Nhandan