Thứ ba,  18/01/2022

Phạt 21 cơ sở dạy văn hóa ngoài giờ ở TP Hồ Chí Minh

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn thành phố đang có gần 600 cơ sở dạy văn hóa ngoài giờ (giảng dạy ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa). Năm 2010, có 21 cơ sở bị xử phạt do vi phạm về chương trình giảng dạy, nội dung quảng cáo, tài chính, môi trường sư phạm... Mạng lưới cơ sở văn hóa ngoài giờ hiện đã phát triển rất lớn về số lượng và đa dạng về loại hình hoạt động. Tuy nhiên, nhân sự và cơ sở vật chất phục vụ cho việc quản lý các cơ sở này còn thiếu; chưa thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra; các biện pháp chế tài chưa đủ...

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn thành phố đang có gần 600 cơ sở dạy văn hóa ngoài giờ (giảng dạy ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa).

Năm 2010, có 21 cơ sở bị xử phạt do vi phạm về chương trình giảng dạy, nội dung quảng cáo, tài chính, môi trường sư phạm… Mạng lưới cơ sở văn hóa ngoài giờ hiện đã phát triển rất lớn về số lượng và đa dạng về loại hình hoạt động. Tuy nhiên, nhân sự và cơ sở vật chất phục vụ cho việc quản lý các cơ sở này còn thiếu; chưa thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra; các biện pháp chế tài chưa đủ mạnh.

Theo Nhandan