Chủ nhật,  25/09/2022

Chọn 600 cử nhân về làm lãnh đạo xã

Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ ĐH về làm Phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo.Đối tượng tham gia Dự án là thanh niên có quốc tịch Việt Nam, có độ tuổi dưới 30, là đoàn viên hoặc đảng viên; có trình độ ĐH thuộc các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu công việc. Ưu tiên tuyển chọn người được đào tạo ở các chuyên ngành như: kinh tế, khoa học – kỹ thuật, nông, lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên – môi trường, luật; có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt.Ưu tiên những thanh niên là người thuộc tỉnh có huyện nghèo, là người DTTS, người biết tiếng DTTS, người có hiểu biết về phong tục, tập quán địa phương; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; người có kinh nghiệm trong quản lý hành chính.Trí thức trẻ có trình độ ĐH sẽ được tăng cường để làm lãnh đạo các xã nghèo (Ảnh minh họa)Mức kinh phí của dự án là 171.622 tỷ đồng. Dự án được triển...

Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ ĐH về làm Phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo.

Đối tượng tham gia Dự án là thanh niên có quốc tịch Việt Nam, có độ tuổi dưới 30, là đoàn viên hoặc đảng viên; có trình độ ĐH thuộc các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu công việc.

Ưu tiên tuyển chọn người được đào tạo ở các chuyên ngành như: kinh tế, khoa học – kỹ thuật, nông, lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên – môi trường, luật; có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt.

Ưu tiên những thanh niên là người thuộc tỉnh có huyện nghèo, là người DTTS, người biết tiếng DTTS, người có hiểu biết về phong tục, tập quán địa phương; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; người có kinh nghiệm trong quản lý hành chính.


Trí thức trẻ có trình độ ĐH sẽ được tăng cường để làm lãnh đạo các xã nghèo (Ảnh minh họa)

Mức kinh phí của dự án là 171.622 tỷ đồng. Dự án được triển khai thực hiện tại 600 xã trong số 894 xã thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo trong cả nước.

Mỗi xã của huyện nghèo thuộc phạm vi thực hiện dự án được bổ sung thêm 1 người về làm việc với chức danh Phó Chủ tịch UBND xã.

Giai đoạn thử nghiệm từ năm 2011 – 2012, sẽ triển khai thử nghiệm tại 5 tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Ngãi và Kon Tum.

Giai đoạn 2 là giai đoạn triển khai tổng thể từ sau năm 2013. Việc bố trí cán bộ về các xã thuộc huyện nghèo kết thúc trước ngày 31/12/2014.

Theo VTC