Thứ tư,  26/01/2022

Triển khai "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" theo từng năm học cụ thể

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục đưa nội dung phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" vào chương trình bồi dưỡng hằng năm ở các cấp học, các dự án có liên quan, dự kiến kết quả thu được trong năm học 2010-2011 và kế hoạch triển khai trong năm học 2011-2012.Các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể của từng năm học để triển khai, tích cực thực hiện phong trào theo chức năng, nhiệm vụ của mình và đề xuất các giải pháp, để sau năm 2013, phong trào thi đua này trở thành nền nếp thường xuyên ở các nhà trường. Theo đánh giá của Bộ GD và ĐT, qua hơn hai năm triển khai, phong trào 'Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực' đã góp phần tạo điều kiện trong việc huy động lực lượng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, có hiệu quả và phù hợp với điều kiện của địa phương, đáp ứng nhu cầu xã hội và hình thành tính chủ động, sáng tạo của học...

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục đưa nội dung phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào chương trình bồi dưỡng hằng năm ở các cấp học, các dự án có liên quan, dự kiến kết quả thu được trong năm học 2010-2011 và kế hoạch triển khai trong năm học 2011-2012.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể của từng năm học để triển khai, tích cực thực hiện phong trào theo chức năng, nhiệm vụ của mình và đề xuất các giải pháp, để sau năm 2013, phong trào thi đua này trở thành nền nếp thường xuyên ở các nhà trường. Theo đánh giá của Bộ GD và ĐT, qua hơn hai năm triển khai, phong trào &#39Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực&#39 đã góp phần tạo điều kiện trong việc huy động lực lượng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, có hiệu quả và phù hợp với điều kiện của địa phương, đáp ứng nhu cầu xã hội và hình thành tính chủ động, sáng tạo của học sinh.

Theo Nhandan