Thứ năm,  06/10/2022

Công bố quy chế tuyển sinh 2011 trước ngày 14-3

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, trước ngày 14-3 sẽ chính thức thông báo trên mạng điện tử nội dung "Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy" và cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011". Trước ngày 30-5, các trường gửi giấy báo dự thi về các sở GD và ĐT; các sở GD và ĐT sẽ gửi giấy báo cho thí sinh từ ngày 30-5 đến 5-6.Đáng chú ý, lịch thi năm 2011 vẫn giữ như các năm trước gồm: Đợt một, thi khối A và V vào ngày 4 và 5-7; đợt hai, thi các khối B, C, D, N, H, T, R, M, K vào ngày 9 và 10-7; đợt ba, thi cao đẳng, trong hai ngày 15 và 16-7. Trước ngày 1-8, các trường phải công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng và công bố điểm chuẩn nguyện vọng một, gửi giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm và giấy báo trúng tuyển cho thí sinh trước 20-8. Thời gian xét tuyển nguyện vọng hai từ 25-8 đến 10-9; xét...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, trước ngày 14-3 sẽ chính thức thông báo trên mạng điện tử nội dung “Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy” và cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011”. Trước ngày 30-5, các trường gửi giấy báo dự thi về các sở GD và ĐT; các sở GD và ĐT sẽ gửi giấy báo cho thí sinh từ ngày 30-5 đến 5-6.
Đáng chú ý, lịch thi năm 2011 vẫn giữ như các năm trước gồm: Đợt một, thi khối A và V vào ngày 4 và 5-7; đợt hai, thi các khối B, C, D, N, H, T, R, M, K vào ngày 9 và 10-7; đợt ba, thi cao đẳng, trong hai ngày 15 và 16-7. Trước ngày 1-8, các trường phải công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng và công bố điểm chuẩn nguyện vọng một, gửi giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm và giấy báo trúng tuyển cho thí sinh trước 20-8. Thời gian xét tuyển nguyện vọng hai từ 25-8 đến 10-9; xét tuyển nguyện vọng ba từ 15-9 đến 30-9.
Theo Nhandan