Thứ hai,  26/09/2022

Giáo dục mầm non trước cơ hội mới

LSO-Triển khai Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định của Bộ GD&ĐT; tiếp tục triển khai Đề án phát triển giáo dục mầm non (GDMN) của tỉnh, GDMN Lạng Sơn đứng trước những cơ hội phát triển để đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2015 và 2020.Người dân xã Công Sơn phải thu xếp công việc để cùng ngồi với con mình trong lớp học mầm nonThực trạng GDMN Lạng Sơn đến năm 2010Trước đây, khi GDMN chưa được coi là một trong 4 cấp học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì sự phát triển của nó thiếu sự đồng bộ, thống nhất. Tuy vậy, với Đề án phát triển GDMN, tỉnh ta đã từng bước quan tâm đến cấp học này và đến nay, nó đã hội tụ được các yếu tố để vững tin bước vào thời kỳ phát triển đồng bộ về mạng lưới cũng như chất lượng. Đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 139 trường MN (trong đó có 3 trường ngoài công lập) và 9 cơ sở GDMN tư thục. Trong 226 xã, phường, thị trấn, đã có 128 đơn vị có trường MN;...

LSO-Triển khai Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định của Bộ GD&ĐT; tiếp tục triển khai Đề án phát triển giáo dục mầm non (GDMN) của tỉnh, GDMN Lạng Sơn đứng trước những cơ hội phát triển để đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2015 và 2020.

Người dân xã Công Sơn phải thu xếp công việc để cùng ngồi với con mình trong lớp học mầm non
Thực trạng GDMN Lạng Sơn đến năm 2010
Trước đây, khi GDMN chưa được coi là một trong 4 cấp học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì sự phát triển của nó thiếu sự đồng bộ, thống nhất. Tuy vậy, với Đề án phát triển GDMN, tỉnh ta đã từng bước quan tâm đến cấp học này và đến nay, nó đã hội tụ được các yếu tố để vững tin bước vào thời kỳ phát triển đồng bộ về mạng lưới cũng như chất lượng. Đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 139 trường MN (trong đó có 3 trường ngoài công lập) và 9 cơ sở GDMN tư thục. Trong 226 xã, phường, thị trấn, đã có 128 đơn vị có trường MN; những xã còn lại có các nhóm trẻ, mẫu giáo gắn với các trường tiểu học trên địa bàn. Số nhóm trẻ phát triển khá nhanh với tỷ lệ gần 15% mỗi năm, nhất là các nhóm trẻ ngoài công lập, đã nâng tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp lên 21,30%. Nhận thức được tầm quan trọng của việc huy động trẻ ra lớp mẫu giáo đối với việc chuẩn bị tốt kiến thức và tâm thế cho trẻ vững vàng bước vào lớp 1, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp mẫu giáo đã đạt 92,27%; trong đó tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đã đạt 99,22% ( tỷ lệ bình quân cả nước là 98%). Đối với một tỉnh miền núi biên giới có địa hình phức tạp, dân cư phân bố không đều giữa các vùng miền, có nhiều xã vùng cao, vùng xa, vùng ĐBKK, thì tỷ lệ huy động trẻ nói chung và trẻ ra lớp mẫu giáo nói riêng cao hơn bình quân chung của cả nước là một cố gắng rất lớn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và đặc biệt là của ngành GD. Về đội ngũ cán bộ giáo viên, đến nay toàn cấp học đã có 2738 người với trình độ chuẩn đào tạo đạt 95,53% (có trên 30% đạt trên chuẩn). Chất lượng chăm sóc trẻ được nâng lên; toàn tỉnh có 90% số trường thực hiện chương trình GDMN mới; gần 50% số trẻ được học 2 buổi/ ngày. Số trẻ khuyết tật được học hòa nhập ngày càng tăng.
Tuy vậy, CSVC các trường MN còn gặp nhiều khó khăn; số lượng GV còn thiếu và chưa đáp ứng được nhu cầu; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn cao. Đó là những thách thức không nhỏ khi GDMN bước vào giai đoạn mới.
Những mục tiêu đến năm 2015
Kế hoạch phát triển GDMN Lạng Sơn đến năm 2015 cần đạt được là huy động trên 30% trẻ trong độ tuổi ra nhà trẻ, trên 98% trẻ trong độ tuổi ra lớp mẫu giáo và trên 99,5% trẻ 5 tuổi ra lớp. Phải đạt được 100% nhóm lớp thực hiện chương trình GDMN mới, chuẩn bị tốt tâm thế và vốn tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1. Cải thiện công tác nuôi dưỡng, tăng tỷ lệ chiều cao, cân nặng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng. Đến năm 2015 cấp học MN cần được xây mới 1338 phòng học, 300 phòng bộ môn, 300 phòng làm việc, 187 khu vệ sinh. Tăng cường trang thiết bị dạy học để thực hiện phổ cập GDMN. Duy trì 100% số trường học 2 buổi ngày, trong đó có 50% trường bán trú, trên 80% số trường tiếp cận với tin học. Đó là những yêu cầu tối thiểu để cấp học này có thể phát triển nhanh và bền vững, tạo đà cho giai đoạn 2016-2020 phát triển cao hơn, xứng đáng là cấp học quan trọng đầu tiên trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân.

Để đạt được những chỉ tiêu quan trọng này, trước hết cần huy động các nguồn vốn, mà chủ yếu là ngân sách nhà nước, cùng với ngân sách địa phương và xã hội hóa, hoàn thành việc xây dựng mới các nhà trường một cách đồng bộ theo hướng hiện đại, nhất là các trường MN nông thôn. Công tác quy hoạch cần phù hợp với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Về đội ngũ CBGV của cấp học, cần rà soát kỹ về trình độ, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp; tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo. Huy động trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tuyên truyền vận động nhân dân được con em họ tới trường lớp MN. Sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nhất là Quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chuyển một số trường MN công lập ở khu vực có điều kiện sang loại hình trường tự chủ về tổ chức, biên chế, tài chính.

Minh Hồng