Thứ hai,  27/03/2023

Ðác Nông dành 480 tỷ đồng để phổ cập giáo dục mầm non

Triển khai thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN), giai đoạn 2011 - 2015, ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Đác Nông đặt mục tiêu đến năm 2015 bảo đảm cho hầu hết trẻ em năm tuổi được đến lớp và được chăm sóc, giáo dục hai buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non mới.Tổng kinh phí thực hiện là 480 tỷ đồng. Ngành Giáo dục tỉnh Đác Nông đã chủ động xây dựng bốn dự án cụ thể để thực hiện Đề án. Theo đó, ngành sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bao gồm xây dựng các phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý bậc mầm non; bồi dưỡng kiến thức và ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ cho giáo viên nhằm giúp nâng cao khả năng tiếp cận của giáo viên; tăng cường đầu tư thêm nhiều trang thiết bị dạy học cho giáo viên và đồ chơi cho trẻ. Phấn đấu đến hết năm 2015 toàn tỉnh xây dựng được 16 trường mầm non đạt chuẩn quốc...

Triển khai thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN), giai đoạn 2011 – 2015, ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Đác Nông đặt mục tiêu đến năm 2015 bảo đảm cho hầu hết trẻ em năm tuổi được đến lớp và được chăm sóc, giáo dục hai buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non mới.

Tổng kinh phí thực hiện là 480 tỷ đồng. Ngành Giáo dục tỉnh Đác Nông đã chủ động xây dựng bốn dự án cụ thể để thực hiện Đề án. Theo đó, ngành sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bao gồm xây dựng các phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý bậc mầm non; bồi dưỡng kiến thức và ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ cho giáo viên nhằm giúp nâng cao khả năng tiếp cận của giáo viên; tăng cường đầu tư thêm nhiều trang thiết bị dạy học cho giáo viên và đồ chơi cho trẻ. Phấn đấu đến hết năm 2015 toàn tỉnh xây dựng được 16 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tại các huyện, thị xã.

Theo Nhandan