Thứ ba,  06/06/2023

Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015. Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí hơn 341 tỷ đồng, áp dụng với các cơ sở giáo dục có trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi, học sinh, sinh viên thuộc chín dân tộc rất ít người gồm: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao, trong phạm vi sáu tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An và Kon Tum.Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2010 - 2012, hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị giáo dục. Giai đoạn 2013 - 2015, phấn đấu 100% số trẻ em, học sinh, sinh viên vùng rất ít người được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ về học tập; 95% số trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi dân tộc rất ít người được học hai buổi/ngày theo Chương trình...

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015. Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí hơn 341 tỷ đồng, áp dụng với các cơ sở giáo dục có trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi, học sinh, sinh viên thuộc chín dân tộc rất ít người gồm: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao, trong phạm vi sáu tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An và Kon Tum.

Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015 được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2010 – 2012, hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị giáo dục. Giai đoạn 2013 – 2015, phấn đấu 100% số trẻ em, học sinh, sinh viên vùng rất ít người được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ về học tập; 95% số trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi dân tộc rất ít người được học hai buổi/ngày theo Chương trình giáo dục mầm non mới tại các trường, lớp mẫu giáo thôn bản công lập; 100% số học sinh dân tộc rất ít người tốt nghiệp THCS ở các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) huyện, trường phổ thông dân tộc bán trú được vào học tại các trường PTDTNT tỉnh hoặc trường PTDTNT huyện liên cấp THCS và THPT hoặc vào học các trường trung cấp chuyên nghiệp…

Theo Nhandan