Thứ ba,  28/03/2023

Thêm nhiều trường ĐH công bố chỉ tiêu tuyển sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét để quyết định giao chỉ tiêu cho từng trường dựa trên bộ tiêu chí giao chỉ tiêu tuyển sinh mà bộ đã công bố Liên quan đến tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2011, đến nay đã có thêm nhiều trường Đại học công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh.Năm 2011, Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển 3.400 chỉ tiêu (3.300 chỉ tiêu hệ Đại học và 100 chỉ tiêu hệ Cao đẳng).Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tuyển sinh hệ chính quy năm 2011 trong cả nước với tổng số 461 chỉ tiêu (đào tạo Đại học 4 năm là 415 chỉ tiêu; đào tạo Cao đẳng 3 năm: 46 chỉ tiêu).Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển tổng cộng 11.150 chỉ tiêu (9.050 chỉ tiêu bậc Đại học và 2.100 chỉ tiêu bậc Cao đẳng).Trường Đại học Hà Nội cũng công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2011 là 1.800.Học viện Ngân hàng dự kiến tuyển 3.350 chỉ tiêu.Học viện Chính sách và Phát triển dự kiến tuyển sinh Đại học hệ chính quy với 320 chỉ tiêu vào 3...

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét để quyết định giao chỉ tiêu cho từng trường dựa trên bộ tiêu chí giao chỉ tiêu tuyển sinh mà bộ đã công bố

Liên quan đến tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2011, đến nay đã có thêm nhiều trường Đại học công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh.
Năm 2011, Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển 3.400 chỉ tiêu (3.300 chỉ tiêu hệ Đại học và 100 chỉ tiêu hệ Cao đẳng).
Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tuyển sinh hệ chính quy năm 2011 trong cả nước với tổng số 461 chỉ tiêu (đào tạo Đại học 4 năm là 415 chỉ tiêu; đào tạo Cao đẳng 3 năm: 46 chỉ tiêu).
Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển tổng cộng 11.150 chỉ tiêu (9.050 chỉ tiêu bậc Đại học và 2.100 chỉ tiêu bậc Cao đẳng).

Trường Đại học Hà Nội cũng công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2011 là 1.800.
Học viện Ngân hàng dự kiến tuyển 3.350 chỉ tiêu.
Học viện Chính sách và Phát triển dự kiến tuyển sinh Đại học hệ chính quy với 320 chỉ tiêu vào 3 ngành đào tạo.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến tổng chỉ tiêu vào trường năm nay là 2.750. Đồng thời, trường mở thêm 2 ngành học mới ở hệ Đại học và Cao đẳng (hệ Đại học là ngành tương tác đa phương tiện; hệ Cao đẳng là ngành kế toán)…
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét để quyết định giao chỉ tiêu cho từng trường dựa trên bộ tiêu chí giao chỉ tiêu tuyển sinh mà bộ đã công bố. Quy chế tuyển sinh Đại học-Cao đẳng với nhiều điểm mới cũng như toàn bộ thông tin chi tiết về tuyển sinh của từng trường sẽ được Bộ công bố vào giữa tháng 3./.


Theo Báo SGGP