Thứ ba,  31/01/2023

Ninh Thuận, hơn 4,8 tỷ đồng đầu tư chương trình bảo đảm chất lượng trường học

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Hồng Liêu cho biết, trong các năm học 2010-2011 và 2011-2012, tỉnh sẽ chi từ ngân sách địa phương 4,874 tỷ đồng, để phân bổ vốn thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng trường học trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là chương trình SEQAP).Trong đó, chi quỹ phúc lợi cho học sinh là 1,381 tỷ đồng; quỹ giáo dục nhà trường 698 triệu đồng; chi tăng lương thêm cho giáo viên 79 triệu đồng; đào tạo, hội thảo 2,328 tỷ đồng và chi cho xây dựng năng lực dạy học cả ngày 388 triệu đồng.Ninh Thuận hiện có 25 trường tiểu học triển khai thực hiện chương trình SEQAP tổ chức dạy học cả ngày. Cụ thể: TP Phan Rang-Tháp Chàm có ba trường, các huyện Ninh Hải, ba trường, Bái Ái, năm trường, Ninh Sơn, bốn trường, Ninh Phước, bốn trường, Thuận Nam, ba trường và huyện Thuận Bắc có ba...

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Hồng Liêu cho biết, trong các năm học 2010-2011 và 2011-2012, tỉnh sẽ chi từ ngân sách địa phương 4,874 tỷ đồng, để phân bổ vốn thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng trường học trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là chương trình SEQAP).

Trong đó, chi quỹ phúc lợi cho học sinh là 1,381 tỷ đồng; quỹ giáo dục nhà trường 698 triệu đồng; chi tăng lương thêm cho giáo viên 79 triệu đồng; đào tạo, hội thảo 2,328 tỷ đồng và chi cho xây dựng năng lực dạy học cả ngày 388 triệu đồng.

Ninh Thuận hiện có 25 trường tiểu học triển khai thực hiện chương trình SEQAP tổ chức dạy học cả ngày. Cụ thể: TP Phan Rang-Tháp Chàm có ba trường, các huyện Ninh Hải, ba trường, Bái Ái, năm trường, Ninh Sơn, bốn trường, Ninh Phước, bốn trường, Thuận Nam, ba trường và huyện Thuận Bắc có ba trường.

Theo Nhandan