Chủ nhật,  29/01/2023

Công tác dân số ở Hòa Vang ngày càng đi vào chiều sâu

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn là nền tảng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu cho thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Năm qua, công tác DS-KHHGĐ ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện.Theo Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ Hòa Vang Hồ Tấn Lợi, là một huyện thuần nông, trong đó có bốn xã thuộc miền núi và giáp ranh với miền núi, cho nên đời sống đồng bào dân tộc Cơ Tu còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn trong một bộ phận dân cư; số phụ nữ độc thân nhiều; số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mắc bệnh phụ khoa cao... Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, địa bàn hoạt động rộng, đi lại khó khăn,...

Công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn là nền tảng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu cho thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Năm qua, công tác DS-KHHGĐ ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào chương trình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của huyện.
Theo Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ Hòa Vang Hồ Tấn Lợi, là một huyện thuần nông, trong đó có bốn xã thuộc miền núi và giáp ranh với miền núi, cho nên đời sống đồng bào dân tộc Cơ Tu còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn trong một bộ phận dân cư; số phụ nữ độc thân nhiều; số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mắc bệnh phụ khoa cao… Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, địa bàn hoạt động rộng, đi lại khó khăn, phần lớn chưa được đào tạo chuyên nghiệp cho nên trong hoạt động nhiều hạn chế, kinh phí cho các hoạt động còn hạn hẹp và bất cập. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện Hòa Vang, những năm qua công tác DS-KHHGĐ của huyện đã đạt được những kết quả.
Để hoàn thành các chỉ tiêu do TP Đà Nẵng giao, ngay từ đầu năm, huyện Hòa Vang tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về DS-KHHGĐ đồng thời đẩy mạnh sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành liên quan. Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hòa Vang đã tham mưu với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ cụ thể hóa các mục tiêu DS-KHHGĐ thành những chỉ tiêu pháp lệnh và giao kế hoạch ngay từ đầu năm cho các xã, phân bổ ngân sách hợp lý và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hoạt động, hình thức sinh động, phong phú. Bằng những nỗ lực của mình, năm 2010 công tác DS-KHHGĐ ở huyện Hòa Vang đã đạt được nhiều kết quả khích lệ giảm tỷ suất sinh thô xuống còn 1,07ọ so với năm 2009; duy trì mức sinh thay thế; giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,2% đạt kế hoạch đề ra. Tính đến nay có 7.127 cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, tăng 1,5% so với năm 2009, vượt 0,2% kế hoạch. Công tác tuyên truyền vận động DS-KHHGĐ trên địa bàn ngày càng đi vào chiều sâu. Bằng những hình ảnh, những mô hình tiêu biểu đã giúp các đối tượng hiểu thêm về chính sách DS-KHHGĐ và kiến thức về xây dựng gia đình ít con, khỏe mạnh hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh bệnh phụ khoa, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện phối hợp Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền, cung cấp những thông tin về KHHGĐ, biểu dương những cá nhân điển hình tiêu biểu. Các hình thức tư vấn theo cụm, theo nhóm nhỏ trong cộng đồng cũng rất được chú trọng. Ở khắp các thôn, các điểm làm dịch vụ, các trạm y tế, các băng-rôn, khẩu hiệu, tài liệu, báo chí, đặc san, tranh ảnh về các nội dung DS-KHHGĐ đã được phát hành rộng rãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia thực hiện KHHGĐ. Cũng theo Giám đốc Hồ Tấn Lợi: Công tác DS-KHHGĐ được xem là một trong những tiêu chí để xếp loại tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; là tiêu chuẩn để xét gia đình văn hóa, làng xã văn hóa và xét thi đua – khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Do vậy trong những năm qua dịch vụ KHHGĐ không ngừng được nâng cao về chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của người dân. Hệ thống cung cấp KHHGĐ được củng cố và phát triển. Theo đó, số người được thụ hưởng những tiện ích từ dịch vụ này ngày càng tăng.
Để công tác DS-KHHGĐ có kết quả cao cần kết hợp chặt chẽ đồng bộ trong hệ thống chính trị của huyện Hòa Vang. Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hòa Vang đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện, đồng thời tổ chức ký cam kết, hưởng ứng phát động phong trào thi đua thực hiện công tác DS-KHHGĐ cả năm 2010. Trung tâm DS-KHHGĐ huyện bước đầu triển khai đề án về nâng cao chất lượng dân số và can thiệp giảm mất cân bằng giới tính khi sinh tại tám xã của huyện, đồng thời phối hợp Chi cục DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức mở ba lớp tập huấn cho 130 cán bộ chủ chốt từ huyện đến xã. Cùng với đó là sự đầu tư kinh phí đúng mức đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý điều hành, quyết định đến sự thành công toàn diện của chương trình.
Sau một năm thực hiện công tác DS-KHHGĐ ở Hòa Vang đã thật sự đi vào chiều sâu với những nội dung thực tế, những giải pháp hữu hiệu đến từng đối tượng. Đạt được những thành tích trên là nhờ sự đóng góp và nỗ lực lớn của đội ngũ những người làm công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện đã làm tốt vai trò tham mưu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế như: Chưa giảm được tỷ lệ sinh con thứ ba (tăng 0,77%); số thôn không có người sinh con thứ ba còn thấp. Một số ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ cấp xã hoạt động chưa đều, còn hiện tượng khoán cho trạm y tế và cán bộ chuyên trách. Công tác tham mưu còn yếu, chưa tranh thủ được sự chỉ đạo của cấp ủy, của chính quyền, chưa phát huy được vai trò tham mưu, chưa thật sự là cầu nối với các ngành, các cấp để tổ chức thực hiện các mục tiêu chương trình DS-KHHGĐ.
Theo Nhandan