Thứ hai,  06/02/2023

GS Ngô Bảo Châu làm Giám đốc Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

GS, TSKH Lê Tuấn Hoa, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam cho biết, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã ký Quyết định bổ nhiệm GS Ngô Bảo Châu làm Giám đốc khoa học Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (theo chế độ kiêm nhiệm).Việc bổ nhiệm GS Châu vào vị trí này, là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Viện nghiên cứu cao cấp về toán hoạt động với tư cách là một tổ chức khoa học - công nghệ công lập, theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mọi mặt. Với cương vị Giám đốc khoa học và uy tín của mình, GS Ngô Bảo Châu sẽ thu hút được sự hợp tác của các nhà toán học quốc tế đến làm việc tại Viện nghiên cứu cao cấp về toán, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao chuyên ngành toán học cho đất nước mà lâu nay ở ta đang hụt...

GS, TSKH Lê Tuấn Hoa, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam cho biết, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã ký Quyết định bổ nhiệm GS Ngô Bảo Châu làm Giám đốc khoa học Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (theo chế độ kiêm nhiệm).

Việc bổ nhiệm GS Châu vào vị trí này, là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Viện nghiên cứu cao cấp về toán hoạt động với tư cách là một tổ chức khoa học – công nghệ công lập, theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mọi mặt. Với cương vị Giám đốc khoa học và uy tín của mình, GS Ngô Bảo Châu sẽ thu hút được sự hợp tác của các nhà toán học quốc tế đến làm việc tại Viện nghiên cứu cao cấp về toán, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao chuyên ngành toán học cho đất nước mà lâu nay ở ta đang hụt hẫng.

Theo Nhandan