Chủ nhật,  29/01/2023

Nâng cao chất lượng tuyển sinh quân sự năm 2011

Sáng 9-3, tại Hà Nội, Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị thông báo công tác tuyển sinh quân sự năm 2011.Công tác tuyển sinh quân sự năm nay, thực hiện thông tư hướng dẫn tuyển sinh quân sự năm 2011 của Bộ Quốc phòng có một số nội dung khác so với năm 2010 như: Thông tư có thêm một chương (Chương X) quy định về tuyển sinh cán bộ ngành quân sự cơ sở, tổ chức thi tuyển 'ba chung' (thi chung đợt, dùng chung đề thi, sử dụng chung kết quả thi) với Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở. Đối tượng tuyển sinh đại học quân sự đối với quân nhân đang tại ngũ: chỉ lấy số quân nhân đang tại ngũ, nhập ngũ đợt hai năm 2009 và năm 2010. Đối tượng cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự tập trung ưu tiên đối tượng là thiếu sinh quân, con em dân tộc thiểu số, hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa và các đảo được...

Sáng 9-3, tại Hà Nội, Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị thông báo công tác tuyển sinh quân sự năm 2011.

Công tác tuyển sinh quân sự năm nay, thực hiện thông tư hướng dẫn tuyển sinh quân sự năm 2011 của Bộ Quốc phòng có một số nội dung khác so với năm 2010 như: Thông tư có thêm một chương (Chương X) quy định về tuyển sinh cán bộ ngành quân sự cơ sở, tổ chức thi tuyển &#39ba chung&#39 (thi chung đợt, dùng chung đề thi, sử dụng chung kết quả thi) với Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở. Đối tượng tuyển sinh đại học quân sự đối với quân nhân đang tại ngũ: chỉ lấy số quân nhân đang tại ngũ, nhập ngũ đợt hai năm 2009 và năm 2010. Đối tượng cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự tập trung ưu tiên đối tượng là thiếu sinh quân, con em dân tộc thiểu số, hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa và các đảo được hưởng chính sách như đảo Trường Sa, thanh niên khu vực phía nam… Đối tượng cử tuyển đào tạo thiếu sinh quân: tuyển thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, lớp 10 trung học phổ thông (phải được lên lớp); tuyển vào đào tạo từ lớp 10, lớp 11 trung học phổ thông theo hình thức giáo dục thường xuyên. Trường sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-Hem Pich) được Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng cấp thành trường đại học, năm 2011 tuyển sinh đào tạo hệ đại học, thôi không tuyển sinh hệ cao đẳng. Trường sĩ quan: Tăng-Thiết giáp, Đặc công, Phòng hóa không tuyển sinh đại học cấp phân đội năm 2011. Năm Học viện: Lục quân, Chính trị, Hậu cần, Phòng không- Không quân và Hải quân tuyển sinh dài hạn cấp trung đoàn… các nội dung còn lại cơ bản thực hiện như năm 2010.

Theo Nhandan