Thứ năm,  09/02/2023

Hơn 43 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêugiáo dục và đào tạo tại Ninh Thuận

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Hồng Liêu cho biết, Bộ GD&ĐT vừa có thông báo dự kiến cấp cho tỉnh 43 tỷ 565 triệu đồng, để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2011. Theo đó, có năm dự án thành phần được triển khai bao gồm: hỗ trợ phổ cập mầm non năm tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở với 5 tỷ 165 triệu đồng (trong đó ưu tiên thực hiện phổ cập mầm non năm tuổi và hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi); đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục là 1 tỷ 400 triệu đồng; tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân là 2 tỷ 800 triệu đồng; hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn với 15 tỷ 160 triệu đồng...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Hồng Liêu cho biết, Bộ GD&ĐT vừa có thông báo dự kiến cấp cho tỉnh 43 tỷ 565 triệu đồng, để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2011. Theo đó, có năm dự án thành phần được triển khai bao gồm: hỗ trợ phổ cập mầm non năm tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở với 5 tỷ 165 triệu đồng (trong đó ưu tiên thực hiện phổ cập mầm non năm tuổi và hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi); đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục là 1 tỷ 400 triệu đồng; tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân là 2 tỷ 800 triệu đồng; hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn với 15 tỷ 160 triệu đồng và tăng cường năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục với 19 tỷ 40 triệu đồng.

Theo Nhandan