Chủ nhật,  05/02/2023

Xã hội hóa nguồn tín dụng cho học sinh, sinh viên vay đi học

Ngày 10-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết ba năm thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên.Tính đến ngày 31-12-2010, tổng dư nợ của chương trình là 26.052 tỷ đồng, với mức cho vay cao nhất được điều chỉnh tăng từ 800.000 đồng lên 900.000 đồng/sinh viên/tháng. Hiện nay, lãi suất cho vay đối tượng này là 0,5%/tháng, thấp hơn so với mức lãi suất cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chương trình đã tạo điều kiện cho hơn hai triệu học sinh, sinh viên thuộc gần 1,8 triệu hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các bộ, ngành và địa phương điều chỉnh một số điểm mà trước hết là cập nhật những quy định, hướng dẫn chi tiết mới về các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, chậm nhất là ngày 30-5-2011 ban hành hướng dẫn này để chuẩn bị bước vào năm học mới. Trong năm 2011, Bộ Tài chính, Bộ...

Ngày 10-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết ba năm thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Tính đến ngày 31-12-2010, tổng dư nợ của chương trình là 26.052 tỷ đồng, với mức cho vay cao nhất được điều chỉnh tăng từ 800.000 đồng lên 900.000 đồng/sinh viên/tháng. Hiện nay, lãi suất cho vay đối tượng này là 0,5%/tháng, thấp hơn so với mức lãi suất cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chương trình đã tạo điều kiện cho hơn hai triệu học sinh, sinh viên thuộc gần 1,8 triệu hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các bộ, ngành và địa phương điều chỉnh một số điểm mà trước hết là cập nhật những quy định, hướng dẫn chi tiết mới về các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, chậm nhất là ngày 30-5-2011 ban hành hướng dẫn này để chuẩn bị bước vào năm học mới. Trong năm 2011, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Chính sách xã hội cùng thảo luận để thống nhất chủ trương xã hội hóa nguồn tín dụng cho học sinh, sinh viên vay vốn đi học, với các ngân hàng khác, kể cả ngân hàng thương mại cổ phần để chia sẻ khó khăn cùng Nhà nước. Phó Thủ tướng đề nghị, cùng với chương trình tín dụng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tập trung chuẩn bị để tới cuối tháng 5-2011, công bố chương trình máy tính giá rẻ cho học sinh, sinh viên. Trong năm 2011, Ngân hàng Chính sách xã hội tham mưu với Chính phủ để sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTg cho sát hợp với thực tế cuộc sống hơn.

Theo Nhandan