Chủ nhật,  29/01/2023

Thành lập Quỹ học bổng báo chí Hoàng Tùng

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11-3-1951 - 11-3-2011), Ban Biên tập Báo Nhân Dân và gia đình Nhà báo Hoàng Tùng, Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Nhân Dân, đã quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ công tác đào tạo nhân tài trong lĩnh vực báo chí của nước ta.Nhiệm vụ của quỹ là tài trợ, cấp học bổng cho các sinh viên theo học ngành báo chí trong các trường đào tạo báo chí trong cả nước.Quỹ mang tên Quỹ Học Bổng Báo Chí Hoàng Tùng do Báo Nhân Dân và gia đình Nhà báo Hoàng Tùng cùng các nhà tài trợ đóng góp.Đối tượng được nhận học bổng của quỹ sẽ là các sinh viên báo chí học giỏi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, các sinh viên là con em gia đình có công với nước, sinh viên có tài năng đặc biệt. Dự kiến, trong năm đầu 2011, quỹ sẽ xem xét để cấp học bổng cho 10 sinh viên thuộc các đối tượng...

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11-3-1951 – 11-3-2011), Ban Biên tập Báo Nhân Dân và gia đình Nhà báo Hoàng Tùng, Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Nhân Dân, đã quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ công tác đào tạo nhân tài trong lĩnh vực báo chí của nước ta.

Nhiệm vụ của quỹ là tài trợ, cấp học bổng cho các sinh viên theo học ngành báo chí trong các trường đào tạo báo chí trong cả nước.Quỹ mang tên Quỹ Học Bổng Báo Chí Hoàng Tùng do Báo Nhân Dân và gia đình Nhà báo Hoàng Tùng cùng các nhà tài trợ đóng góp.

Đối tượng được nhận học bổng của quỹ sẽ là các sinh viên báo chí học giỏi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, các sinh viên là con em gia đình có công với nước, sinh viên có tài năng đặc biệt. Dự kiến, trong năm đầu 2011, quỹ sẽ xem xét để cấp học bổng cho 10 sinh viên thuộc các đối tượng trên.

Theo Nhandan