Thứ hai,  06/02/2023

Hải Phòng chuyển đổi 159 trường mầm non bán công sang trường công lập tự chủ một phần về tài chính

Sáng 11-3, ngành giáo dục- đào tạo Hải Phòng đã triển khai việc chuyển đổi 159 trường mầm non bán công sang trường công lập tự chủ một phần về tài chính theo quyết định của UBND thành phố Hải Phòng.Theo đó, 159 trường mầm non bán công trên địa bàn thành phố sẽ chuyển đổi thành trường công lập hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm một phần chi phí theo Nghị định số 43 ngày 25-4-2006 của Chính phủ. Các trường này phần lớn thuộc các huyện và một số quận mới hình thành như Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh... Trong đó, huyện Thủy Nguyên có số trường mầm non chuyển đổi nhiều nhất với 35 trường, huyện Vĩnh Bảo có 30 trường, huyện Tiên Lãng có 24 trường, huyện An Lão 18 trường, huyện Kiến Thụy 17 trường...Các trường mầm non trên sẽ thực hiện chuyển đổi mô hình theo hướng lấy thu bù chi, phù hợp với thực tế các địa phương, bảo đảm công bằng trong việc đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, trên cơ sở xã hội và các gia đình học sinh đồng tình, ủng hộ. Việc chuyển đổi...

Sáng 11-3, ngành giáo dục- đào tạo Hải Phòng đã triển khai việc chuyển đổi 159 trường mầm non bán công sang trường công lập tự chủ một phần về tài chính theo quyết định của UBND thành phố Hải Phòng.
Theo đó, 159 trường mầm non bán công trên địa bàn thành phố sẽ chuyển đổi thành trường công lập hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm một phần chi phí theo Nghị định số 43 ngày 25-4-2006 của Chính phủ. Các trường này phần lớn thuộc các huyện và một số quận mới hình thành như Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh… Trong đó, huyện Thủy Nguyên có số trường mầm non chuyển đổi nhiều nhất với 35 trường, huyện Vĩnh Bảo có 30 trường, huyện Tiên Lãng có 24 trường, huyện An Lão 18 trường, huyện Kiến Thụy 17 trường…
Các trường mầm non trên sẽ thực hiện chuyển đổi mô hình theo hướng lấy thu bù chi, phù hợp với thực tế các địa phương, bảo đảm công bằng trong việc đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, trên cơ sở xã hội và các gia đình học sinh đồng tình, ủng hộ. Việc chuyển đổi mô hình các trường mầm non sang công lập tự chủ một phần về tài chính góp phần để giáo dục mầm non khu vực nông thôn và đô thị mới thành lập có điều kiện phát triển ổn định, cải thiện đời sống giáo viên mầm non…
Theo Nhandan