Thứ năm,  09/02/2023

Vĩnh Long hoàn thành phổ cập trung học cơ sở trước năm năm

Vĩnh Long là một tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long, có bảy huyện và thành phố Vĩnh Long, với 107 xã, phường, thị trấn và 846 ấp, khóm, trong đó có ba xã đặc biệt khó khăn.Vốn là tỉnh có truyền thống hiếu học, ngành giáo dục và đào tạo có kinh nghiệm từ phong trào xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, cho nên khi triển khai Chỉ thị 61-CT/TW ngày 28-12-2000 của Bộ Chính trị về thực hiện phổ cập trung học cơ sở (PC THCS), tỉnh đã được sự đồng thuận cao trong nội bộ và có nhiều điều kiện thuận lợi. Chỉ sau 5 năm thực hiện chủ trương này, năm 2005 tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành công tác PC THCS, về đích trước năm năm so thời gian quy định.Năm 1997, sau khi đạt chuẩn phổ cập (PC) tiểu học, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) PC THCS. Hằng năm, UBND tỉnh đều điều chỉnh, bổ sung thành viên BCĐ và triển khai nhiệm vụ để phù hợp tình hình triển khai đổi mới giáo dục phổ thông và công tác PC giáo dục. Khi tỉnh triển khai...

Vĩnh Long là một tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long, có bảy huyện và thành phố Vĩnh Long, với 107 xã, phường, thị trấn và 846 ấp, khóm, trong đó có ba xã đặc biệt khó khăn.
Vốn là tỉnh có truyền thống hiếu học, ngành giáo dục và đào tạo có kinh nghiệm từ phong trào xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, cho nên khi triển khai Chỉ thị 61-CT/TW ngày 28-12-2000 của Bộ Chính trị về thực hiện phổ cập trung học cơ sở (PC THCS), tỉnh đã được sự đồng thuận cao trong nội bộ và có nhiều điều kiện thuận lợi. Chỉ sau 5 năm thực hiện chủ trương này, năm 2005 tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành công tác PC THCS, về đích trước năm năm so thời gian quy định.
Năm 1997, sau khi đạt chuẩn phổ cập (PC) tiểu học, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) PC THCS. Hằng năm, UBND tỉnh đều điều chỉnh, bổ sung thành viên BCĐ và triển khai nhiệm vụ để phù hợp tình hình triển khai đổi mới giáo dục phổ thông và công tác PC giáo dục. Khi tỉnh triển khai thực hiện cũng là lúc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 61/TW về thực hiện công tác PC THCS. Cùng với việc triển khai quán triệt Chỉ thị sâu rộng trong nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và vận động nhân dân để huy động trẻ trong độ tuổi đến trường; ngành giáo dục tập huấn cho BCĐ các huyện, thành phố và các trường xây dựng kế hoạch PC THCS. Tỉnh đã tiến hành nhiều biện pháp trong quá trình thực hiện công tác này với quyết tâm cao.
Giờ học tin học của học sinh trường THCS Hiếu Phụng (Vũng Liêm, Vĩnh Long). Ảnh: Minh Thái
Việc nâng cao chất lượng đào tạo của các trường sư phạm – có vai trò quan trọng trong đào tạo giáo viên cho tỉnh. Hiện tại, toàn ngành giáo dục tỉnh có hơn 13 nghìn 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong biên chế, có gần 12 nghìn người đã được chuẩn hóa. Đi đôi với thực hiện đổi mới nội dung, chương trình giáo dục, giảng dạy theo chương trình và sách giáo khoa mới; từng năm học, giáo viên đều được tập huấn bảo đảm yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Trình độ giáo viên đều được nâng lên khá tốt theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Trong đó, phần lớn giáo viên tham gia giảng dạy ở các lớp PC THCS là giáo viên của các trường trung học. Hệ thống cơ sở vật chất trường học được tỉnh quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố hóa và phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu quả và phát triển về số lượng. Năm 2009, tỉnh đầu tư xây dựng 26 điểm trường đạt chuẩn quốc gia; đến tháng 6-2010 tỉnh có 59 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 11,94%; mạng lưới trường THCS được mở rộng và phủ kín các xã trong tỉnh, bán kính đi học của học sinh không quá 2km; 107/107 xã, phường, thị trấn đều có trung tâm học tập cộng đồng và hoạt động có hiệu quả.
Trong những năm qua, hoạt động xã hội hóa giáo dục luôn được phát huy mạnh mẽ. Hội phụ huynh học sinh, hội khuyến học, hội đồng giáo dục được hình thành từ tỉnh đến cơ sở đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động giáo dục, trong đó có phong trào PC THCS. Các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức hữu nghị, các cá nhân trong và ngoài tỉnh, ngoài nước đã có nhiều đóng góp to lớn cho hoạt giáo dục. Riêng năm 2005, tỉnh huy động được 1 tỷ 898 triệu đồng và 5.466 ơ-rô; năm 2009 hơn 14 tỷ 553 triệu đồng và vận động nhân dân hiến 1.400m 2 đất xây trường học… Sự hỗ trợ này đã góp phần đầu tư thêm cơ sở vật chất, trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo học giỏi… đã động viên tinh thần tích cực học tập của học sinh. Trong đó, có sự động viên học sinh hoàn thành chương trình THCS. Công tác tuyên truyền vận động quần chúng hiến đất xây trường học được nhân dân ủng hộ, nhiều gương hiến tặng đất xây trường đã được biểu dương, khen thưởng.
Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, tầm quan trọng công tác PC THCS trong nhân dân; thời gian qua do bảo đảm đủ trường lớp, trang thiết bị dạy học, có đội ngũ giáo viên đủ chuẩn, có kinh nghiệm truyền đạt, có tâm huyết với nghề; phát huy nguồn lực xã hội, quản lý, sử dụng đúng nguồn kinh phí của Nhà nước và sự hỗ trợ của cộng đồng đầu tư cho công tác phổ cập, là những nguyên nhân góp phần cho tỉnh sớm hoàn thành công tác PC THCS.
Theo đề án PC THCS đã được Tỉnh ủy Vĩnh Long triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, công tác PC THCS của tỉnh được thực hiện qua ba giai đoạn: Giai đoạn một, mỗi huyện, thành phố hoàn thành PC THCS hai đơn vị xã, phường hoặc thị trấn vào năm 2001; giai đoạn hai mỗi huyện, thành phố hoàn thành ít nhất 50% số đơn vị vào cuối năm 2003; giai đoạn ba toàn tỉnh hoàn thành PC THCS vào cuối năm 2005.
Nhận thức đây là trách nhiệm và cũng là một trong những yêu cầu nhiệm vụ góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nên đề án đã được triển khai và nghiêm túc thực hiện đều khắp các địa phương. Đến tháng 10-2005 toàn tỉnh có 107 trong số 107 xã, phường, thị trấn, 7/7 huyện, thành phố (thời điểm này tỉnh chỉ có 7 trong số 7 huyện, thành phố) đạt chuẩn PC THCS, số thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS đạt 85,16%. Ngày 23-1-2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra và quyết định công nhận tỉnh Vĩnh Long đạt chuẩn PC THCS tại thời điểm tháng 10-2005.
Đánh giá về kết quả công tác PC THCS của tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Phạm Văn Lực cho biết: Do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự quyết tâm thực hiện của ban chỉ đạo phổ cập các cấp và sự nỗ lực phấn đấu của ngành giáo dục nên tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra và hoàn thành sớm hơn năm năm so với chỉ tiêu của trung ương. Một trong những kinh nghiệm thực tế cho thấy hầu hết trưởng ban chỉ đạo là bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy với vai trò này các đồng chí đã lãnh đạo hệ thống chính trị địa phương tham gia thực hiện tốt công tác phổ cập.
Sau khi đạt kết quả nói trên, tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp hữu hiệu để duy trì và nâng tỷ lệ đạt chuẩn PC THCS hằng năm, tiến tới phổ cập bền vững, chắc chắn; tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học, hiệu quả đào tạo, duy trì sĩ số, chống lưu ban, bỏ học, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp cuối cấp hoàn thành chương trình THCS để tăng tỷ lệ tốt nghiệp cho học sinh từ 15 đến 18 tuổi… Hằng năm, vào tháng 11, 12 tỉnh đều tiến hành kiểm tra, đánh giá lại kết quả đạt chuẩn PC THCS ở các huyện, thành phố. Năm 2009- 2010, qua kiểm tra cho thấy số thanh, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi trong tỉnh có bằng tốt nghiệp THCS đạt 89,87% (56 nghìn 646 trong số 63 nghìn 028). Kết quả này khẳng định tỉnh đã giữ vững thành tích hoàn thành PC THCS.
Tiếp tục phát huy kết quả nói trên, tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành phổ cập trung học phổ thông. BCĐ công tác phổ cập giáo dục các huyện, thành phố đang khẩn trương phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS vào trường trung học chuyên nghiệp. Hiện nay, tỉnh có 36 trong số 107 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập trung học phổ thông theo tiêu chí của tỉnh, đạt tỷ lệ 33,64%. Tỉnh đang tiếp tục nâng cao nhận thức về mục đích yêu cầu của công tác phổ cập bậc trung học, xem đây là nhiệm vụ của toàn xã hội, là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, là một trong những nhiệm vụ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội hằng năm cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Với truyền thống hiếu học, kinh nghiệm thực tế và kết quả đáng phát huy của công tác phổ cập thời gian qua, cùng với nhiều giải pháp đang được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành chức năng triển khai thực hiện, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu sớm hoàn thành công tác phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2006 – 2015.
Theo Nhandan