Thứ hai,  06/02/2023

Kiểm tra phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tại Quảng Trị và Hà Tĩnh

Để chuẩn bị sơ kết ba năm thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" (THTT-HSTC), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện phong trào tại 12 tỉnh thuộc sáu vùng thi đua.Theo đó, từ ngày 14-3 đến 16-3, đoàn kiểm tra của Bộ do Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Trần Công Phong làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh.Tại Quảng Trị, đoàn đã kiểm tra thực tiễn việc thực hiện năm nội dung của phong trào xây dựng THTT-HSTC tại bảy đơn vị trường học thuộc các cấp bậc học: Mầm non Thành Cổ (thị xã Quảng Trị), Mầm non Hoa Sen, Tiểu học Hải Quế (Hải Lăng), THCS Nguyễn Trãi (TP Đông Hà), THCS thị trấn Gio Linh, THPT Vĩnh Linh và TTGDTX Vĩnh Linh. Tại đây, Đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực của các nhà trường phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo và thực hiện phong trào, tạo nên những chuyển biến rõ nét mang ấn...

Để chuẩn bị sơ kết ba năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (THTT-HSTC), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện phong trào tại 12 tỉnh thuộc sáu vùng thi đua.

Theo đó, từ ngày 14-3 đến 16-3, đoàn kiểm tra của Bộ do Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Trần Công Phong làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh.

Tại Quảng Trị, đoàn đã kiểm tra thực tiễn việc thực hiện năm nội dung của phong trào xây dựng THTT-HSTC tại bảy đơn vị trường học thuộc các cấp bậc học: Mầm non Thành Cổ (thị xã Quảng Trị), Mầm non Hoa Sen, Tiểu học Hải Quế (Hải Lăng), THCS Nguyễn Trãi (TP Đông Hà), THCS thị trấn Gio Linh, THPT Vĩnh Linh và TTGDTX Vĩnh Linh. Tại đây, Đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực của các nhà trường phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo và thực hiện phong trào, tạo nên những chuyển biến rõ nét mang ấn tượng riêng của phong trào và địa phương.

Theo Nhandan