Thứ hai,  06/02/2023

Công bố thông tin về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2011 trên mạng in-tơ-nét

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho đăng tải toàn bộ cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2011" trên cổng thông tin của bộ, tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn.Cuốn 'Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2011' cung cấp những thông tin quan trọng về tuyển sinh đại học, cao đẳng trong toàn quốc, là tài liệu quan trọng giúp thí sinh lựa chọn trường, khối thi và ngành, chuyên ngành dự thi phù hợp với sở trường, nguyện vọng và năng lực học tập của mình. Các cán bộ quản lý, nhà giáo, các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, các trường trung học phổ thông căn cứ tài liệu này để chỉ đạo, tham gia hoặc trực tiếp làm công tác tuyển...

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho đăng tải toàn bộ cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2011” trên cổng thông tin của bộ, tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn.

Cuốn &#39Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2011&#39 cung cấp những thông tin quan trọng về tuyển sinh đại học, cao đẳng trong toàn quốc, là tài liệu quan trọng giúp thí sinh lựa chọn trường, khối thi và ngành, chuyên ngành dự thi phù hợp với sở trường, nguyện vọng và năng lực học tập của mình. Các cán bộ quản lý, nhà giáo, các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, các trường trung học phổ thông căn cứ tài liệu này để chỉ đạo, tham gia hoặc trực tiếp làm công tác tuyển sinh.

Theo Nhandan