Thứ bảy,  27/11/2021

Trao học bổng cho 184 học sinh nghèo ở Thanh Hóa

Chiều 18-3, Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Hiệp hội đồ uống và tạp chí "Đồ uống Việt Nam" tổ chức trao học bổng đợt hai cho học sinh nghèo vượt khó thuộc chương trình "Học bổng Dr Thanh đồng hành cùng học sinh nghèo Thanh Hóa". Chương trình được thực hiện từ năm 2010 đến 2020 do Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ độc quyền. Thanh Hóa là địa phương thí điểm, để nhân ra diện rộng. Hơn một năm qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát luôn đồng hành cùng học sinh trong tỉnh với vai trò nhà tài trợ đồng thời là chủ nhiệm quỹ học bổng dành cho 200 học sinh nghèo vượt khó ở tỉnh Thanh Hóa. Đợt này có 184 học sinh nghèo vượt khó thuộc tám huyện trong tỉnh tiếp tục nhận được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/học sinh; tổng số tiền học bổng được trao đến tay học sinh là 276 triệu đồng....

Chiều 18-3, Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Hiệp hội đồ uống và tạp chí “Đồ uống Việt Nam” tổ chức trao học bổng đợt hai cho học sinh nghèo vượt khó thuộc chương trình “Học bổng Dr Thanh đồng hành cùng học sinh nghèo Thanh Hóa”.
Chương trình được thực hiện từ năm 2010 đến 2020 do Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ độc quyền. Thanh Hóa là địa phương thí điểm, để nhân ra diện rộng. Hơn một năm qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát luôn đồng hành cùng học sinh trong tỉnh với vai trò nhà tài trợ đồng thời là chủ nhiệm quỹ học bổng dành cho 200 học sinh nghèo vượt khó ở tỉnh Thanh Hóa. Đợt này có 184 học sinh nghèo vượt khó thuộc tám huyện trong tỉnh tiếp tục nhận được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/học sinh; tổng số tiền học bổng được trao đến tay học sinh là 276 triệu đồng.
Theo Nhandan