Chủ nhật,  16/01/2022

Thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU- tạo sự đột phá về chất lượng GD

LSO-Trong những năm qua, chất lượng giáo dục phổ thông (GDPT) của Lạng Sơn đã có những bước tiến mạnh mẽ và vươn lên đứng trong “tốp đầu” của các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc. Song yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn tới đòi hỏi cần phải có những nỗ lực đồng bộ hơn nữa trong toàn ngành. Chỉ thị 04-CT/TU ngày 11/3/2011 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng GDPT giai đoạn 2011-2015 đã đặt ra những vấn đề quan trọng việc nâng cao chất lượng GDPT cả đại trà và mũi nhọn.Ngay sau khi có Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành GD&ĐT đã tổ chức quán triệt đến toàn bộ đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn ngành và đề ra chương trình hành động thực hiện Chỉ thị. Mục tiêu đến năm 2015 mà ngành cần đạt được đối với cấp tiểu học là huy động trên 99,7% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trên 80% học sinh tiểu học (từ lớp 3 trở lên) được học ngoại ngữ; trên 70% học sinh được học 2 buổi/ ngày. Về chất...

LSO-Trong những năm qua, chất lượng giáo dục phổ thông (GDPT) của Lạng Sơn đã có những bước tiến mạnh mẽ và vươn lên đứng trong “tốp đầu” của các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc. Song yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn tới đòi hỏi cần phải có những nỗ lực đồng bộ hơn nữa trong toàn ngành. Chỉ thị 04-CT/TU ngày 11/3/2011 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng GDPT giai đoạn 2011-2015 đã đặt ra những vấn đề quan trọng việc nâng cao chất lượng GDPT cả đại trà và mũi nhọn.
Ngay sau khi có Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành GD&ĐT đã tổ chức quán triệt đến toàn bộ đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn ngành và đề ra chương trình hành động thực hiện Chỉ thị. Mục tiêu đến năm 2015 mà ngành cần đạt được đối với cấp tiểu học là huy động trên 99,7% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trên 80% học sinh tiểu học (từ lớp 3 trở lên) được học ngoại ngữ; trên 70% học sinh được học 2 buổi/ ngày. Về chất lượng, có trên 35% học lực giỏi môn Tiếng Việt, trên 45% học lực giỏi môn Toán, trên 99% hạnh kiểm “thực hiện đầy đủ” và trên 70% số trường đạt mức chất lượng tối thiểu.
Các giáo viên dự giờ trong khuôn khổ hội thảo nâng cao chất lượng GD tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015
Đối với cấp THCS, huy động trên 99% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Về chất lượng, phấn đấu 100% học sinh được học giáo dục hướng nghiệp và tin học; trên 10% có học lực loại giỏi, trên 95% được xếp loại hạnh kiểm khá tốt. Giảm tỷ lệ học sinh có học lực yếu xuống dưới 4% và tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm yếu dưới 0,1%. Đối với cấp THPT, thu hút trên 80% học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT. Về chất lượng, phấn đấu có 100% học sinh được giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề; tỷ lệ học lực loại giỏi đạt trên 3%, trên 95% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt. Trên 12% học sinh tốt nghiệp loại khá, giỏi; trên 30% học sinh thi đỗ vào các trường ĐH-CĐ và trên 50% số học sinh dự thi chọn HSG cấp QG, khu vực đạt giải; cải thiện chất lượng giải.
Trong 10 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị 04 mà ngành đề ra dựa trên sự thống nhất cao về giải pháp thực hiện mà kết quả của các cuộc hội thảo hồi đầu năm học đã nêu ra. Đồng thời ngành tăng cường công tác tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ giáo viên, phụ huynh học sinh và các lực lượng xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của chất lượng GDPT trong giai đoạn 2011-2015 trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Trước mắt là triển khai Chỉ thị tới tất cả các cơ sở GD, tất cả các đảng viên và quần chúng trong ngành; tuyên truyền, phổ biến rộng, nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và sự đồng thuận cao trong xã hội.
Đội ngũ giáo viên bao giờ cũng là yếu tố quyết định chất lượng GD nên trở thành nhiệm vụ rất quan trọng mà ngành phải quan tâm. Để xây dựng đội ngũ CBGV vừa “ hồng” vừa “ chuyên” để nâng cao chất lượng, cùng với việc đẩy mạnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thì Cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, sáng tạo và tự học” giữ vai trò then chốt. Việc phấn đấu có được đội ngũ có trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn cần đi đôi với thực hiện các cơ chế, chính sách về tuyển dụng, luân chuyển, sàng lọc và chính sách đãi ngộ đội ngũ.
Trên thực tế, cơ sở vật chất (CSVC) là yếu tố quan trọng để thực hiện nâng cao chất lượng. Chương trình hành động của ngành đề ra nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện hệ thống trường lớp, tăng cường đầu tư CSVC, thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, từng bước hiện đại…có tác dụng kích thích việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm định chất lượng GD.
Chỉ có thể nâng cao chất lượng GD đại trà trên cơ sở giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập GD; quan tâm hơn nữa đến giáo dục dân tộc, giáo dục vùng cao, vùng khó khăn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, để việc thực hiện các quy định của ngành đi vào nền nếp, tránh tình trạng những tiêu cực nảy sinh và “ bệnh thành tích” tái xuất hiện.
Chất lượng GDPT được “ kiểm định” bằng thực tế chất lượng “ đầu vào” của các trường ĐH-CĐ và các trường chuyên nghiệp; chất lượng mũi nhọn được thể hiện bằng số lượng và chất lượng giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp QG và khu vực. Trên thực tế, ngay trong học kỳ I, năm học 2010-2011, chất lượng GD đã có sự chuyển biến đáng kể. Vấn đề là cần có những giải pháp thiết thực nhất (kể cả giải pháp tình thế) để nâng cao chất lượng trong từng năm học mới tạo sự đột phá cho cả giai đoạn.

Minh Hồng