Chủ nhật,  16/01/2022

Ðiểm khuyến khích tối đa của học sinh không quá bốn điểm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết điểm khuyến khích tối đa của những học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi bộ môn văn hóa lớp 12; kỳ thi văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, thi giải toán trên máy tính bỏ túi, thí nghiệm thực hành bộ môn (Vật lí, Hóa học, Sinh học); được cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông; học viên giáo dục thường xuyên có chứng chỉ ngoại ngữ A hoặc tin học A trở lên không vượt quá bốn điểm.Ngoài ra, theo Bộ GD và ĐT, điểm bình quân xét tốt nghiệp từ 5,00 trở lên nhưng đối với những học sinh thuộc diện con thương binh, bệnh binh; con của người bị nhiễm chất độc da cam... thì điểm bình quân xét tốt nghiệp chỉ từ 4,75 trở lên. Đối với những học sinh có hộ khẩu ở vùng sâu, vùng cao, xã đặc biệt khó khăn, đang học tập ở trường phổ thông dân tộc nội trú; con liệt sĩ... điểm bình quân xét tốt nghiệp từ 4,50 trở...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết điểm khuyến khích tối đa của những học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi bộ môn văn hóa lớp 12; kỳ thi văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, thi giải toán trên máy tính bỏ túi, thí nghiệm thực hành bộ môn (Vật lí, Hóa học, Sinh học); được cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông; học viên giáo dục thường xuyên có chứng chỉ ngoại ngữ A hoặc tin học A trở lên không vượt quá bốn điểm.

Ngoài ra, theo Bộ GD và ĐT, điểm bình quân xét tốt nghiệp từ 5,00 trở lên nhưng đối với những học sinh thuộc diện con thương binh, bệnh binh; con của người bị nhiễm chất độc da cam… thì điểm bình quân xét tốt nghiệp chỉ từ 4,75 trở lên. Đối với những học sinh có hộ khẩu ở vùng sâu, vùng cao, xã đặc biệt khó khăn, đang học tập ở trường phổ thông dân tộc nội trú; con liệt sĩ… điểm bình quân xét tốt nghiệp từ 4,50 trở lên.

Theo Nhandan