Thứ năm,  09/12/2021

Triển khai Quy hoạch phát triển GD tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020

LSO - Ngày 6/5/2011, ngành GD&ĐT đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quy hoạch GD tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020. Trên cơ sở đánh giá công tác GD&ĐT của tỉnh giai đoạn 2001-2010; căn cứ vào phương hướng phát triển KTXH của tỉnh giai đoạn 2011-2015 và 2011-2020, Quy hoạch đã đề ra mục tiêu tổng quát cả giai đoạn 10 năm và mục tiêu cụ thể từng giai đoạn 5 năm về quy mô phát triển mạng lưới trường lớp; quy mô phát triển và chất lượng GD các cấp học; công tác phổ cập, xây dựng trường đạt chuẩn QG; công tác giáo dục dân tộc; công tác xã hội hóa GD, hợp tác quốc tế về GD. Nêu lên các điều kiện thực hiện quy hoạch như cán bộ quản lý, giáo viên, CSVC, kinh phí thực hiện…Theo Quy hoạch, đến năm 2015, toàn tỉnh sẽ có 746 trường, tăng 96 trường so với năm 2010; trong đó thành lập mới 84 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường THCS, 5 trường THPT, 1 trường Cao đẳng KTKT. Giai đoạn 2016-2020, thành lập thêm 9 trường MN, 10 trường tiểu học,...

LSO – Ngày 6/5/2011, ngành GD&ĐT đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quy hoạch GD tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020.
Trên cơ sở đánh giá công tác GD&ĐT của tỉnh giai đoạn 2001-2010; căn cứ vào phương hướng phát triển KTXH của tỉnh giai đoạn 2011-2015 và 2011-2020, Quy hoạch đã đề ra mục tiêu tổng quát cả giai đoạn 10 năm và mục tiêu cụ thể từng giai đoạn 5 năm về quy mô phát triển mạng lưới trường lớp; quy mô phát triển và chất lượng GD các cấp học; công tác phổ cập, xây dựng trường đạt chuẩn QG; công tác giáo dục dân tộc; công tác xã hội hóa GD, hợp tác quốc tế về GD. Nêu lên các điều kiện thực hiện quy hoạch như cán bộ quản lý, giáo viên, CSVC, kinh phí thực hiện…Theo Quy hoạch, đến năm 2015, toàn tỉnh sẽ có 746 trường, tăng 96 trường so với năm 2010; trong đó thành lập mới 84 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường THCS, 5 trường THPT, 1 trường Cao đẳng KTKT. Giai đoạn 2016-2020, thành lập thêm 9 trường MN, 10 trường tiểu học, 10 trường THCS, 4 trường THPT. Dự kiến đến hết năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 265 trường đạt chuẩn QG; có 85% thanh thiếu niên trong độ tuổi có bằng tốt nghiệp THCS, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập THCS một cách bền vững; hầu hết các xã vùng I, II đạt chuẩn phổ cập THPT.
Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thời kỳ này, ngành GD phấn đấu duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm GDTX; mở rộng quy mô đào tạo ĐH-CĐ, các trường dạy nghề.
Các giải pháp thực hiện là tăng cường công tác tuyên truyền; đổi mới QLGD; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD; đổi mới công tác dạy học và kiểm tra đánh giá; nâng cao chất lượng GD vùng khó khăn, vùng dân tộc; tăng cường công tác xã hội hóa GD; mở rộng hợp tác quốc tế; tăng cường đầu tư CSVC cho GD. Kinh phí thực hiện cho cả giai đoạn 10 năm là trên 29.500 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên trên 22.700 tỷ, xây dựng CSVC gần 6.800 tỷ và đào tạo bồi dưỡng là 20 tỷ đồng.
Quy hoạch cũng nêu trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện.

Minh Hồng