Thứ năm,  09/12/2021

Không ép học sinh học thêm trong dịp hè

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Hà Nội vừa có hướng dẫn về tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2011.Theo đó, việc tổ chức ôn tập văn hóa cho học sinh chỉ được triển khai từ 15-7 trên cơ sở tự nguyện, không ép buộc học sinh học thêm trong dịp hè; nghiêm cấm việc tổ chức dạy trước chương trình của năm học 2011-2012. Không được tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra (có thu tiền) để xếp học sinh vào lớp chọn, lớp phân ban đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp. Ngoài ra, sở cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường học, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên lập kế hoạch ôn tập văn hóa trong dịp hè cho những học sinh có nguyện vọng được phụ đạo hoặc bồi dưỡng, chú ý đối tượng học sinh yếu, kém.Cũng theo hướng dẫn của Sở GD và ĐT Hà Nội thì việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh phải bảo đảm an toàn, giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội; thông qua các hoạt động...

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Hà Nội vừa có hướng dẫn về tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2011.
Theo đó, việc tổ chức ôn tập văn hóa cho học sinh chỉ được triển khai từ 15-7 trên cơ sở tự nguyện, không ép buộc học sinh học thêm trong dịp hè; nghiêm cấm việc tổ chức dạy trước chương trình của năm học 2011-2012. Không được tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra (có thu tiền) để xếp học sinh vào lớp chọn, lớp phân ban đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp. Ngoài ra, sở cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường học, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên lập kế hoạch ôn tập văn hóa trong dịp hè cho những học sinh có nguyện vọng được phụ đạo hoặc bồi dưỡng, chú ý đối tượng học sinh yếu, kém.
Cũng theo hướng dẫn của Sở GD và ĐT Hà Nội thì việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh phải bảo đảm an toàn, giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới.


Theo Nhandan