Chủ nhật,  24/10/2021

Hà Nội thực hiện bảy nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD-ĐT) hiện nay ngành đang tập trung vào bảy nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai các Chương trình công tác của Thành ủy, UBND thành phố cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng về phát triển giáo dục trong giai đoạn mới; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hoàn thiện hai bản Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo và Quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030; đẩy mạnh chương trình kiên cố hóa, hiện đại trường lớp; phát huy cao nhất các nguồn lực để thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục; đổi mới công tác quản lý nhằm duy trì và tăng cường nền nếp, kỷ cương và hiệu lực quản lý.Năm học 2010-2011, mặc dù quy mô giáo dục và số lượng học sinh có tăng lên, nhưng chất lượng giáo dục đại trà của Hà Nội vẫn giữ vững và có nhiều tiến bộ. Cụ thể, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia Hà Nội có 130 em đoạt giải; trong đó có bốn giải nhất, 31 giải...

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD-ĐT) hiện nay ngành đang tập trung vào bảy nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai các Chương trình công tác của Thành ủy, UBND thành phố cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng về phát triển giáo dục trong giai đoạn mới; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hoàn thiện hai bản Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo và Quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030; đẩy mạnh chương trình kiên cố hóa, hiện đại trường lớp; phát huy cao nhất các nguồn lực để thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục; đổi mới công tác quản lý nhằm duy trì và tăng cường nền nếp, kỷ cương và hiệu lực quản lý.
Năm học 2010-2011, mặc dù quy mô giáo dục và số lượng học sinh có tăng lên, nhưng chất lượng giáo dục đại trà của Hà Nội vẫn giữ vững và có nhiều tiến bộ. Cụ thể, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia Hà Nội có 130 em đoạt giải; trong đó có bốn giải nhất, 31 giải nhì, 58 giải ba và 37 giải khuyến khích, dẫn đầu cả nước. Đáng chú ý, trong kỳ thi các môn ô-lim-pích quốc tế, Hà Nội có sáu em tham gia thì năm em đoạt giải thưởng. Tính đến ngày 30-4-2011, toàn thành phố đã có 596 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 25,8%); trong đó, mầm non có 102 trường (chiếm 12,2%), tiểu học có 301 trường (chiếm 43,9%), THCS có 173 trường (chiếm 29,1%), THPT có 20 trường (chiếm 10,3%)…
Theo Nhandan