Thứ tư,  08/12/2021

Hồ sơ dự thi ĐH-CĐ các tỉnh phía nam tăng

Ngày 7-5, tại TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục–Đào tạo các tỉnh phía nam đã bàn giao hồ sơ dự thi tuyển Đại học–Cao đẳng (ĐH-CĐ) năm 2011 cho trường Đại học–Cao đẳng khu vực phía nam.Theo thống kê, lượng hồ sơ nộp tại Sở Giáo dục–Đào tạo các tỉnh năm nay đều tăng so với năm 2010 như: TP Hồ Chí Minh có 151.573 hồ sơ tăng hơn 10.000 bộ so với năm 2010; tỉnh Bình Dương tăng hơn 2.000 bộ, Đồng Nai tăng 4.400 bộ, Long An tăng hơn 3.300 bộ, Cần Thơ tăng 1.500 bộ, Lâm Đồng tăng gần 2000 bộ,…Năm nay, nhiều thí sinh chọn thi vào các trường gần nhà. 83% thí sinh của Cần Thơ và 96% số thí sinh tỉnh Hậu Giang nộp hồ sơ thi vào Đại học Cần Thơ và ĐH Y Dược Cần Thơ. Trong khi đó số hồ sơ nộp vào ĐH Thủ Dầu 1 dẫn đầu số hồ sơ nộp vào các trường của tỉnh Bình Dương. Tỷ lệ hồ sơ của khối C năm nay cũng rất thấp: số hồ sơ thi khối C của tỉnh Bình Dương chỉ khoảng 3%; Đồng Nai 2,4%; Gia Lai...

Ngày 7-5, tại TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục–Đào tạo các tỉnh phía nam đã bàn giao hồ sơ dự thi tuyển Đại học–Cao đẳng (ĐH-CĐ) năm 2011 cho trường Đại học–Cao đẳng khu vực phía nam.

Theo thống kê, lượng hồ sơ nộp tại Sở Giáo dục–Đào tạo các tỉnh năm nay đều tăng so với năm 2010 như: TP Hồ Chí Minh có 151.573 hồ sơ tăng hơn 10.000 bộ so với năm 2010; tỉnh Bình Dương tăng hơn 2.000 bộ, Đồng Nai tăng 4.400 bộ, Long An tăng hơn 3.300 bộ, Cần Thơ tăng 1.500 bộ, Lâm Đồng tăng gần 2000 bộ,…

Năm nay, nhiều thí sinh chọn thi vào các trường gần nhà. 83% thí sinh của Cần Thơ và 96% số thí sinh tỉnh Hậu Giang nộp hồ sơ thi vào Đại học Cần Thơ và ĐH Y Dược Cần Thơ. Trong khi đó số hồ sơ nộp vào ĐH Thủ Dầu 1 dẫn đầu số hồ sơ nộp vào các trường của tỉnh Bình Dương. Tỷ lệ hồ sơ của khối C năm nay cũng rất thấp: số hồ sơ thi khối C của tỉnh Bình Dương chỉ khoảng 3%; Đồng Nai 2,4%; Gia Lai khoảng 4%. Lượng hồ sơ thi khối C nộp tại Văn phòng 2 Bộ Giáo dục- Đào tạo (tại TP Hồ Chí Minh) cũng giảm 20% so với năm 2010….

Các trường tại TP Hồ Chí Minh thu hút được nhiều thí sinh nộp hồ sơ là ĐH Nông lâm, Đại Công nghiệp, ĐH Y Dược, ĐH Sư phạm…. Theo thống kê lượng hồ sơ của trường ĐH Khoa học Tự nhiên là 14.500 giảm hơn 4500 so với năm 2010, trường ĐH Kinh tế – Luật là 9200 hồ sơ giảm 25%, ĐH Sư phạm 17.670 tăng 2500 hồ sơ, ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh 25.500 hồ sơ tăng hơn 3000 hồ sơ, ĐH Nông lâm có 47.500 hồ sơ tăng gần 5000 hồ sơ. Các trường ĐH Luật, ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm Kỹ thuật lượng hồ sơ tương đương so với năm 2010.

Theo Nhandan