Thứ tư,  22/09/2021

Đại học Đà Nẵng công bố tỉ lệ "chọi"

Ngày 13-5, Đại học Đà Nẵng công bố chi tiết tỉ lệ "chọi" theo từng ngành của các trường thành viên.Theo đó, Trường ĐH Sư phạm có tỉ lệ "chọi" cao nhất với số hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) là 12.610 trên 1.550 chỉ tiêu. Cụ thể các ngành như sau: Ngành sư phạm Toán học: 856/TCT 50, sư phạm Ngữ văn: 762/TCT 50, sư phạm sinh học: 1.074/TCT 50, quản lý tài nguyên môi trường: 1.858/TCT 50, giáo dục Tiểu học: 2.103/TCT 100, giáo dục Mầm non: 1.315/ TCT 100, báo chí: 416/TCT 50.Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng: Số hồ sơ ĐKDT vào bậc ĐH là 16.413/TCT 2.060. Kế toán: 3.856/TCT 240, quản trị kinh doanh tổng quát: 2.505/TCT 200, quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ: 1.776/TCT 150, ngân hàng: 1.875/TCT 200, quản trị tài chính: 1.133/TCT 110.Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng: Số hồ sơ ĐKDT vào bậc ĐH là 15.111/TCT 2.930. Kiến trúc: 1.011/TCT 60, điện-kỹ thuật: 1.449/TCT 300, điện tử viễn thông: 949/TCT 240, xây dựng dân dụng và công nghiệp: 2.046/TCT 240, xây dựng cầu đường: 2.521/TCT 240, công nghệ thông tin: 1.823/TCT 240, kinh tế xây dựng quản...

Ngày 13-5, Đại học Đà Nẵng công bố chi tiết tỉ lệ “chọi” theo từng ngành của các trường thành viên.


Theo đó, Trường ĐH Sư phạm có tỉ lệ “chọi” cao nhất với số hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) là 12.610 trên 1.550 chỉ tiêu. Cụ thể các ngành như sau:

Ngành sư phạm Toán học: 856/TCT 50, sư phạm Ngữ văn: 762/TCT 50, sư phạm sinh học: 1.074/TCT 50, quản lý tài nguyên môi trường: 1.858/TCT 50, giáo dục Tiểu học: 2.103/TCT 100, giáo dục Mầm non: 1.315/ TCT 100, báo chí: 416/TCT 50.

Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng: Số hồ sơ ĐKDT vào bậc ĐH là 16.413/TCT 2.060. Kế toán: 3.856/TCT 240, quản trị kinh doanh tổng quát: 2.505/TCT 200, quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ: 1.776/TCT 150, ngân hàng: 1.875/TCT 200, quản trị tài chính: 1.133/TCT 110.
Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng: Số hồ sơ ĐKDT vào bậc ĐH là 15.111/TCT 2.930. Kiến trúc: 1.011/TCT 60, điện-kỹ thuật: 1.449/TCT 300, điện tử viễn thông: 949/TCT 240, xây dựng dân dụng và công nghiệp: 2.046/TCT 240, xây dựng cầu đường: 2.521/TCT 240, công nghệ thông tin: 1.823/TCT 240, kinh tế xây dựng quản lý dự án: 1.144/TCT 120.
Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng: Số hồ sơ ĐKDT vào bậc ĐH là 5.327/TCT 1.350. Sư phạm tiếng Anh: 541/TCT 70, sư phạm tiếng Anh bậc Tiểu học: 650/TCT 70, cử nhân tiếng Anh: 1.662/TCT 420, cử nhân tiếng Anh thương mại: 772/TCT 170, cử nhân tiếng Trung thương mại: 243/TCT 35.

Theo Nld