Thứ ba,  21/09/2021

Hà Nội quy định kinh phí thi tốt nghiệp THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn mức thu chi và nguồn kinh phí tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011.Theo đó, kinh phí thi tốt nghiệp THPT là 154 nghìn đồng/học sinh. Đối với các trường THPT công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường bổ túc văn hóa, trích từ nguồn học phí của trường 80.600 đồng/học sinh, ngân sách Nhà nước cấp là 61.400 đồng/học sinh. Đối với các trường THPT ngoài công lập, trích từ nguồn học phí của trường là 142 nghìn đồng/học sinh; thí sinh tự do phải nộp kinh phí là 154.000 đồng/học sinh.Đối với học sinh nghèo, gia đình thuộc diện chính sách khó khăn, các trường THPT công lập và ngoài công lập sẽ trích quỹ học phí để hỗ...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn mức thu chi và nguồn kinh phí tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011.

Theo đó, kinh phí thi tốt nghiệp THPT là 154 nghìn đồng/học sinh. Đối với các trường THPT công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường bổ túc văn hóa, trích từ nguồn học phí của trường 80.600 đồng/học sinh, ngân sách Nhà nước cấp là 61.400 đồng/học sinh. Đối với các trường THPT ngoài công lập, trích từ nguồn học phí của trường là 142 nghìn đồng/học sinh; thí sinh tự do phải nộp kinh phí là 154.000 đồng/học sinh.

Đối với học sinh nghèo, gia đình thuộc diện chính sách khó khăn, các trường THPT công lập và ngoài công lập sẽ trích quỹ học phí để hỗ trợ.

Theo Nhandan