Thứ năm,  23/09/2021

Phân luồng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội

LSO-Với 6 trường chuyên nghiệp và một số cơ sở dạy nghề, trong những năm qua, hệ thống giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề của tỉnh đã thu hút khoảng 20% học sinh tốt nghiệp THPT và THCS vào học tập, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh ta từ 23% năm 2005 lên 32% năm 2010…Để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho xã hội, các trường Cao đẳng (CĐ), Trung cấp (TC) chuyên nghiệp và Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh đã chủ động trong việc mở rộng và đa dạng hóa các chuyên ngành đào tạo. Riêng năm 2010 đã có 93 ngành với quy mô 4832 học sinh, trong đó nhiều nhất vẫn là Trường CĐSP với 30 chuyên ngành, TC nghề Việt Đức 29 chuyên ngành, TC Văn hóa- Nghệ thuật 13 chuyên ngành, TC Kinh tế Kỹ thuật 12 chuyên ngành và CĐ Y tế 9 chuyên ngành.Học sinh Trường TC nghề Việt Đức trong giờ thực hànhQuy mô đào tạo tại các trường chuyên nghiệp và dạy nghề trong tỉnh tăng, nhất là học sinh học nghề đã kéo theo số lượng cơ sở...

LSO-Với 6 trường chuyên nghiệp và một số cơ sở dạy nghề, trong những năm qua, hệ thống giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề của tỉnh đã thu hút khoảng 20% học sinh tốt nghiệp THPT và THCS vào học tập, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh ta từ 23% năm 2005 lên 32% năm 2010…
Để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho xã hội, các trường Cao đẳng (CĐ), Trung cấp (TC) chuyên nghiệp và Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh đã chủ động trong việc mở rộng và đa dạng hóa các chuyên ngành đào tạo. Riêng năm 2010 đã có 93 ngành với quy mô 4832 học sinh, trong đó nhiều nhất vẫn là Trường CĐSP với 30 chuyên ngành, TC nghề Việt Đức 29 chuyên ngành, TC Văn hóa- Nghệ thuật 13 chuyên ngành, TC Kinh tế Kỹ thuật 12 chuyên ngành và CĐ Y tế 9 chuyên ngành.
Học sinh Trường TC nghề Việt Đức trong giờ thực hành
Quy mô đào tạo tại các trường chuyên nghiệp và dạy nghề trong tỉnh tăng, nhất là học sinh học nghề đã kéo theo số lượng cơ sở dạy nghề phát triển. Nếu tổng số học sinh sinh viên (HSSV) tại các trường chuyên nghiệp và dạy nghề trong tỉnh năm 2005 là 3474 em, thì đến năm 2010 đã là 4832 em- mức tăng bình quân gần 8%/ năm. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, các trường đã quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, ý thức công dân, tác phong làm việc mới, công tác an toàn vệ sinh lao động cho HSSV. Chủ động triển khai công tác đào tạo dưới nhiều hình thức như đào tạo chính quy tập trung, đào tạo tại chức cho đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo hình thức liên thông…. Trong mấy năm trở lại đây, các trường còn chủ động liên kết với các trường ĐH, học viện để mở các lớp vừa làm vừa học, đại học liên thông với lưu lượng từ 8-10 lớp thu hút từ 700-800 học viên tham gia. Hình thức đào tạo liên thông đã mở ra cơ hội học lên cho đội ngũ lao động trẻ, nâng cao trình độ nguồn nhân lực cho tỉnh; đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể; bên cạnh đó, hình thức này đã tạo điều kiện cho đội ngũ CBGV các trường trong tỉnh có điều kiện tiếp cận, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng chương trình và nâng cao chất lượng giảng dạy. Điều đó vừa có tác dụng nâng cao chất lượng lao động, vừa tạo sức hút đối với học sinh các trường phổ thông. Trong sự phát triển mạnh mẽ của thị trường lao động, các nhà trường đã quan tâm dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, giới thiệu cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng như đẩy mạnh xuất khẩu lao động; dạy nghề theo hình thức “vừa học vừa làm”, dạy nghề lưu động tại các huyện, xã, nhất là các xã vùng cao, vùng ĐBKK; dạy nghề cho lao động nông thôn…Vì vậy, HSSV tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và dạy nghề trong tỉnh đã từng bước đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động ở một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Gần 90% học sinh tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn nghề và có kỹ năng thực hành nghề từ trung bình trở lên, trong đó có 27,38% đạt loại khá và giỏi. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung bình hằng năm đạt từ 92% trở lên.
Trong 5 năm qua, số học sinh tốt nghiệp lớp 12 THPT trên địa bàn tỉnh là 57.480 em. Đây thực sự là nguồn nhân lực “ dự bị” của xã hội và là nguồn nhân lực chất lượng cao nếu họ được đào tạo tại các trường ĐH-CĐ. Bình quân, trong 5 năm qua đã có 35,22% số học sinh tốt nghiệp THPT thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó có 16,73% vào các trường ngoài tỉnh và 18,50% các trường trong tỉnh. Nếu so sánh tỷ lệ có thể thấy tỷ lệ thu hút vào các trường chuyên nghiệp trong tỉnh cao hơn ( năm 2005 là 1657 em, năm 2010 là 2408 em); song nếu phân tích kỹ sự phát triển có thể thấy tỷ lệ thu hút học sinh vào các trường ngoài tỉnh tăng rất nhanh ( năm 2005 là 509 em, năm 2010 là 2682 em). Nguyên nhân chủ yếu là sức hút của các trường ngoài tỉnh vẫn lớn hơn, đặc biệt là trình độ và sự đa dạng của các ngành đào tạo. Các trường chuyên nghiệp trong tỉnh do khuôn khổ về quy mô, trình độ, nên sức thu hút vẫn kém hơn.
Do nhu cầu lao động và việc làm, trong vài năm trở lại đây, nhất là trong mùa tuyển sinh năm 2011, xu hướng chung là tỷ lệ học sinh đăng ký dự thi vào các ngành khoa học tự nhiên nhiều hơn, dẫn đến nguy cơ mất cân bằng giữa các ngành đào tạo. Vì vậy sự cần thiết phải tiếp tục có sự tư vấn, phân luồng học sinh ngay sau khi tốt nghiệp cấp THCS và trong những năm học cấp THPT. Song song với sự mở rộng, nâng cấp các trường CĐ-TC và dạy nghề trên địa bàn, cần nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, mở rộng chuyên ngành đào tạo; xây dựng và hoàn chỉnh các chương trình đào tạo. Có như vậy, sức hút của các trường trong tỉnh mới cao và nhu cầu lao động tại chỗ mới được đáp ứng.

Minh Hồng