Thứ bảy,  18/09/2021

Microsoft đầu tư vào hệ thống giáo dục của Huế

Microsoft Việt Nam và Hệ thống giáo dục Huế Star vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai giải pháp giáo dục của Microsoft tại Huế Star nhằm tích hợp CNTT vào giảng dạy và học tập.Hệ thống giáo dục Huế Star sau thời gian gần 1 năm thử nghiệm giải pháp của Microsoft với sự hỗ trợ của Microsoft Việt Nam và đối tác, đã quyết định ký kết hợp tác liên minh giáo dục nhằm xây dựng Huế Star thành mô hình “Trường học sáng tạo”, mô hình đang được Microsoft thực với hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới.Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ nâng cao trình độ chuyên môn và khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên trong việc đưa CNTT vào các bài giảng. Đó cũng là những cơ hội dành cho học sinh được tiếp cận với CNTT một cách hiệu quả nhất trong học tập khi đang ngồi trên ghế nhà trường cũng như trang bị kiến thức và kỹ năng sống cần thiết để các em thành công trong tương lai . Theo đại diện Microsoft Việt Nam, đây là một sự kiện quan trọng,...

Microsoft Việt Nam và Hệ thống giáo dục Huế Star vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai giải pháp giáo dục của Microsoft tại Huế Star nhằm tích hợp CNTT vào giảng dạy và học tập.

Hệ thống giáo dục Huế Star sau thời gian gần 1 năm thử nghiệm giải pháp của Microsoft với sự hỗ trợ của Microsoft Việt Nam và đối tác, đã quyết định ký kết hợp tác liên minh giáo dục nhằm xây dựng Huế Star thành mô hình “Trường học sáng tạo”, mô hình đang được Microsoft thực với hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới.

Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ nâng cao trình độ chuyên môn và khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên trong việc đưa CNTT vào các bài giảng. Đó cũng là những cơ hội dành cho học sinh được tiếp cận với CNTT một cách hiệu quả nhất trong học tập khi đang ngồi trên ghế nhà trường cũng như trang bị kiến thức và kỹ năng sống cần thiết để các em thành công trong tương lai .

Theo đại diện Microsoft Việt Nam, đây là một sự kiện quan trọng, một bước chuyển mình trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương và Việt nam nói chung, đưa giáo dục Việt Nam cùng hội nhập với cộng đồng quốc tế. Hai bên cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ để triển khai thành công mô hình “Trường học sáng tạo”, tạiHuế Star trong thời gian tới.

Được biết, tại Việt Nam, Microsoft trong năm 2011 chỉ lựa chọn hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục làHệ thống giáo dục Huế Star, Tp Huế và Tập đoàngiáo dục KinderWorld (SINGAPOGE) tại TP. Hồ Chí Minh. Các giải pháp về Trường học Sáng tạo của Microsoft, video trình diễn và thông tin chi tiết có tại địa chỉ: http://www.microsoft.com/pil.

Theo Vnmedia.vn