Thứ ba,  28/09/2021

Quà tháng Năm dâng Người

LSO-Đối với ngành GD- ngành có vai trò đặc biệt trong việc “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”, mỗi khi tháng Năm về là được báo cáo với Bác những thành tích trong học tập, phấn đấu làm theo lời Bác. Hơn 4 năm qua, vào dịp kỷ niệm sinh nhật Người, ngành lại tự hào về những việc đã làm được trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Với tính đặc thù của một ngành giáo dục toàn diện con người về đức, trí thể, mỹ, ngành GD luôn xác định vai trò tiên phong trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa cuộc vận động vào chiều sâu, tới tất cả mọi đối tượng, từ học sinh sinh viên (HSSV) đến mỗi thầy cô giáo và cán bộ quản lý GD, từ đảng viên đến quần chúng. Không chỉ có vậy, ngành còn làm một công việc lớn lao hơn là góp phần gìn giữ và truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh đến lớp lớp thế hệ trẻ- những chủ nhân tương lai của nước nhà. Bởi...

LSO-Đối với ngành GD- ngành có vai trò đặc biệt trong việc “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”, mỗi khi tháng Năm về là được báo cáo với Bác những thành tích trong học tập, phấn đấu làm theo lời Bác. Hơn 4 năm qua, vào dịp kỷ niệm sinh nhật Người, ngành lại tự hào về những việc đã làm được trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Với tính đặc thù của một ngành giáo dục toàn diện con người về đức, trí thể, mỹ, ngành GD luôn xác định vai trò tiên phong trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa cuộc vận động vào chiều sâu, tới tất cả mọi đối tượng, từ học sinh sinh viên (HSSV) đến mỗi thầy cô giáo và cán bộ quản lý GD, từ đảng viên đến quần chúng. Không chỉ có vậy, ngành còn làm một công việc lớn lao hơn là góp phần gìn giữ và truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh đến lớp lớp thế hệ trẻ- những chủ nhân tương lai của nước nhà. Bởi vậy, thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị (Khóa X) và Chỉ thị số 2516/CT-BGD&ĐT ngày 18/5/2007 của Bộ GD&ĐT về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sở GD&ĐT Lạng Sơn đã triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và HSSV toàn ngành.

Tiết mục đồng diễn của học sinh Trường THCS Chi Lăng

Ảnh: Thanh Hòa

Ngay từ bước triển khai, ngành đã chú trọng việc lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành như cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung do Bộ GD&ĐT phát động, trong đó nhấn mạnh nội dung “Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, sáng tạo và tự học”. Tấm gương về đạo đức của nhà giáo không có gì khác đó là học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bởi vậy, ngành chỉ đạo các đơn vị nhà trường tổ chức cho cán bộ đảng viên, giáo viên và nhân viên học tập từng chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm bất hủ của Người như “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc”… Tập trung vào các phẩm chất “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, “Thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Trong triển khai từng chuyên đề, các chi đảng bộ và toàn ngành đã xây dựng chương trình hành động thực hiện từng chuyên đề; mỗi cá nhân, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo.
Sự thống nhất trong nhận thức và chuyển biến trong hành động mà những biểu hiện rõ nhất có thể “đong đếm” được, đó là trong năm học 2007-2008 tất cả 100% chi bộ trường học, cơ sở GD triển khai tổ chức nghiên cứu, triển khai chỉ thị trong năm học, tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong phạm vi toàn ngành vào dịp kỷ niệm lần thứ 118 ngày sinh của Người. Năm học 2008- 2009 và 2009-2010, việc thực hiện cuộc vận động thông qua phát động viết bài nêu gương “Người tốt, việc tốt”. Toàn ngành đã có trên 65.000 lượt CBGV, HSSV viết bài dự thi cấp cơ sở. Đây là những bài viết về những con người thực, những tấm gương thực của đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD trong việc thực hiện cuộc vận động. Qua lựa chọn, đã có trên 4000 bài viết tham gia thi cấp tỉnh và qua tuyển chọn, biên tập, ngành đã cho ra đời cuốn sách gương “Người tốt việc tốt” gồm 50 bài viết về những tấm gương tiêu biểu trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD; gương học tập, rèn luyện phấn đấu của HSSV Lạng Sơn trong phong trào thi đua làm theo lời Bác.
Bước vào năm học 2010-2011, ngành GD đang tích cực triển khai nội dung cuộc vận động với chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Với chuyên đề này, công tác phát triển đảng viên, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, làm cho tổ chức đảng trong các cơ quan, nhà trường và cơ sở GD thực sự là hạt nhân đoàn kết và lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành.

Vào dịp kỷ niệm lần thứ 121 ngày sinh của Bác năm nay trùng với kỷ niệm tròn 100 năm ngày Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, lời ca tiếng hát của hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cùng với những thành tích đã đạt được qua hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chính là quà tháng Năm kính dâng lên Người.

Minh Hồng