Thứ tư,  22/09/2021

Thi tốt nghiệp THPT: Trang bị máy tính kết nối internet

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi Hội đồng coi thi, tùy điều kiện của địa phương, có thể bố trí một máy tính để bàn kết nối internet để báo cáo nhanh tình hình coi thi.Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo bổ sung hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2011.Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở tổ chức cho thành viên Hội đồng in sao đề thi tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 theo đúng luật định, đồng thời bảo đảm nguyên tắc bảo mật đề thi.Bộ cũng cho phép tùy theo thực tế của địa phương, có thể bố trí mỗi hội đồng coi thi một máy tính để bàn có nối mạng internet để dùng trong các ngày coi thi: ngày 2, 3 và 4- 6- 2011, do chủ tịch Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng.Máy tính này được để trong phòng đặt điện thoại cố định của Hội đồng coi...

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi Hội đồng coi thi, tùy điều kiện của địa phương, có thể bố trí một máy tính để bàn kết nối internet để báo cáo nhanh tình hình coi thi.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo bổ sung hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2011.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở tổ chức cho thành viên Hội đồng in sao đề thi tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 theo đúng luật định, đồng thời bảo đảm nguyên tắc bảo mật đề thi.

Bộ cũng cho phép tùy theo thực tế của địa phương, có thể bố trí mỗi hội đồng coi thi một máy tính để bàn có nối mạng internet để dùng trong các ngày coi thi: ngày 2, 3 và 4- 6- 2011, do chủ tịch Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng.

Máy tính này được để trong phòng đặt điện thoại cố định của Hội đồng coi thi, được giám sát chặt chẽ, được niêm phong các cổng kết nối thông tin. Máy chỉ được mở niêm phong kết nối internet và chỉ được sử dụng để báo cáo nhanh tình hình coi thi về bộ phận trực của sở giáo dục và đào tạo. Quá trình sử dụng internet phải có sự giám sát trực tiếp của công an và thanh tra làm nhiệm vụ tại Hội đồng coi thi.

Theo Nhandan