Thứ tư,  22/09/2021

Cà Mau quy hoạch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Tỉnh Cà Mau vừa triển khai việc quy hoạch phát triển, đào tạo nguồn nhân lực từ nay đến năm 2020 để đáp ứng yêu cầu cấp bách cho phát triển kinh tế - xã hội.Theo đó, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tiếp cận với công nghệ cao để làm gia tăng giá trị hàng hóa của địa phương, nhất là trong nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản. Tiếp tục củng cố và đưa vào hoạt động có hiệu quả các trung tâm dạy nghề để đáp ứng nhu cầu lao động cho các khu, cụm công nghiệp. Ưu tiên các nguồn lực, tập trung phát triển trường cao đẳng cộng đồng, đào tạo đa ngành, đa nghề phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để khi đủ điều kiện sẽ thành lập Trường đại học Cà...

Tỉnh Cà Mau vừa triển khai việc quy hoạch phát triển, đào tạo nguồn nhân lực từ nay đến năm 2020 để đáp ứng yêu cầu cấp bách cho phát triển kinh tế – xã hội.
Theo đó, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tiếp cận với công nghệ cao để làm gia tăng giá trị hàng hóa của địa phương, nhất là trong nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản. Tiếp tục củng cố và đưa vào hoạt động có hiệu quả các trung tâm dạy nghề để đáp ứng nhu cầu lao động cho các khu, cụm công nghiệp. Ưu tiên các nguồn lực, tập trung phát triển trường cao đẳng cộng đồng, đào tạo đa ngành, đa nghề phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để khi đủ điều kiện sẽ thành lập Trường đại học Cà Mau.

Theo Nhandan