Thứ hai,  20/09/2021

Học sinh nghỉ Tết nguyên đán ít nhất 7 ngày

Ngày 23/5, Bộ GD-ĐT ban hành quy định Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên cả nước. Theo đó, học sinh nghỉ Tết nguyên đán ít nhất 7 ngày. Bộ GD-ĐT yêu cầu, kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo số tuần thực học và phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tập quán của địa phương. Đối với cấp Tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học; cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học; đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học.Ngoài những ngày nghỉ theo quy định của Luật Lao động, thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.Các cấp học trên sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2011, muộn nhất vào ngày 28/8/2011; Tổ chức khai giảng vào tuần cuối tháng 8 và tuần...

Ngày 23/5, Bộ GD-ĐT ban hành quy định Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên cả nước. Theo đó, học sinh nghỉ Tết nguyên đán ít nhất 7 ngày.


Bộ GD-ĐT yêu cầu, kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo số tuần thực học và phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tập quán của địa phương. Đối với cấp Tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học; cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học; đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học.

Ngoài những ngày nghỉ theo quy định của Luật Lao động, thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Các cấp học trên sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2011, muộn nhất vào ngày 28/8/2011; Tổ chức khai giảng vào tuần cuối tháng 8 và tuần đầu tháng 9.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền ban hành kế hoạch thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt. Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học; Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Nghỉ Tết nguyên đán ít nhất là 7 ngày.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/5/2011.

Theo Vietnamnet.vn