Thứ bảy,  18/09/2021

Trường DTNT tỉnh tổng kết năm học 2010-2011

Sau một năm thực hiện chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” thể hiện qua việc tăng thời lượng dạy học phù hợp với đặc thù trường nội trú, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, xây dựng đội tuyển học sinh giỏi làm nòng cốt để tăng tỷ lệ học sinh giỏi, đổi mới công tác giáo viên chủ nhiệm; tích cực thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức vào hoàn thiện nhân cách cho học sinh. Riêng đối với khối lớp 12, nhà trường có kế hoạch ôn tập kiến thức và chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, chăm sóc học sinh để các em thi đạt kết quả tốt. Từ những nỗ lực, cố gắng của nhà trường, năm học 2010-2011, có 98,4% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt – tăng so với năm học trước và vượt kế hoạch đề ra; 37 học sinh giỏi, chiếm 9,8%, trong đó có 3 học sinh giỏi xuất sắc; 217 học sinh tiên tiến, chiếm 57,7%. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh được thực hiện chu đáo, tận tình, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các em.

LSO-Ngày 25/5/2011, Trường DTNT tỉnh tổ chức tổng kết năm học 2010-2011, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và rút ra những kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong năm học tiếp theo. Năm học này, nhà trường có 376 em, trong đó học sinh người dân tộc thiểu số chiếm 99, 47%.
Sau một năm thực hiện chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” thể hiện qua việc tăng thời lượng dạy học phù hợp với đặc thù trường nội trú, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, xây dựng đội tuyển học sinh giỏi làm nòng cốt để tăng tỷ lệ học sinh giỏi, đổi mới công tác giáo viên chủ nhiệm; tích cực thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức vào hoàn thiện nhân cách cho học sinh. Riêng đối với khối lớp 12, nhà trường có kế hoạch ôn tập kiến thức và chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, chăm sóc học sinh để các em thi đạt kết quả tốt. Từ những nỗ lực, cố gắng của nhà trường, năm học 2010-2011, có 98,4% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt – tăng so với năm học trước và vượt kế hoạch đề ra; 37 học sinh giỏi, chiếm 9,8%, trong đó có 3 học sinh giỏi xuất sắc; 217 học sinh tiên tiến, chiếm 57,7%. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh được thực hiện chu đáo, tận tình, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các em.

Thời gian tới, để phát huy những kết quả đạt được và đạt thành tích cao hơn nữa trong năm học tiếp theo nhà trường có kế hoạch xây dựng thêm phòng học, phòng làm việc, kí túc xá; giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hoài An