Thứ hai,  30/01/2023

Các tỉnh chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011

UBND tỉnh Nam Định vừa thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 - 2011, đồng thời ra chỉ thị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các sở, ban, ngành tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, khách quan. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Nam Định có gần 27 nghìn học sinh dự thi, trong đó có hơn 22 nghìn học sinh THPT, còn lại là học viên khối giáo dục thường xuyên. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí 59 hội đồng coi thi, việc coi thi được tổ chức theo 24 cụm trường.Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đác Nông, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 - 2011 đã hoàn tất. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 5.680 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, thí sinh học hệ THPT là 5.186 em, thí sinh học hệ bổ túc là 494 em, tăng 537 thí sinh so với kỳ thi năm trước. Để tạo điều kiện...

UBND tỉnh Nam Định vừa thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 – 2011, đồng thời ra chỉ thị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các sở, ban, ngành tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, khách quan. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Nam Định có gần 27 nghìn học sinh dự thi, trong đó có hơn 22 nghìn học sinh THPT, còn lại là học viên khối giáo dục thường xuyên. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí 59 hội đồng coi thi, việc coi thi được tổ chức theo 24 cụm trường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đác Nông, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 – 2011 đã hoàn tất. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 5.680 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, thí sinh học hệ THPT là 5.186 em, thí sinh học hệ bổ túc là 494 em, tăng 537 thí sinh so với kỳ thi năm trước. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh trong việc đi lại và giảm chi phí, áp lực thi cử, toàn tỉnh đã thành lập sáu cụm thi với 13 hội đồng thi tại sáu huyện, thị xã. Về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, toàn tỉnh huy động 240 phòng thi tại các trường học có cổng và tường rào được xây dựng kiên cố, tất cả các phòng thi đều có điện thắp sáng, quạt…

Theo Nhandan