Thứ ba,  21/09/2021

Không được gửi giấy triệu tập cho thí sinh không đăng ký xét tuyển

Vụ Giáo dục đại học cho biết, các trường không được gửi giấy triệu tập trúng tuyển tràn lan cho những thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 nêu rõ sẽ cảnh cáo hoặc có hình thức kỷ luật cao hơn đối với Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh và những người khác liên quan nếu gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường.Liên quan đến việc tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Vụ Giáo dục đại học cho biết, hằng năm, căn cứ tiêu chí về số sinh viên quy đổi/giảng viên quy đổi và diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/1 sinh viên quy đổi, các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Căn cứ chỉ tiêu đã được xác định, các trưởng tổ chức tuyển sinh, nếu tuyển vượt từ 15% trở lên so với chỉ tiêu đã xác định, bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11- 4- 2005 của Chính phủ. Năm 2009...

Vụ Giáo dục đại học cho biết, các trường không được gửi giấy triệu tập trúng tuyển tràn lan cho những thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 nêu rõ sẽ cảnh cáo hoặc có hình thức kỷ luật cao hơn đối với Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh và những người khác liên quan nếu gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường.

Liên quan đến việc tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Vụ Giáo dục đại học cho biết, hằng năm, căn cứ tiêu chí về số sinh viên quy đổi/giảng viên quy đổi và diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/1 sinh viên quy đổi, các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Căn cứ chỉ tiêu đã được xác định, các trưởng tổ chức tuyển sinh, nếu tuyển vượt từ 15% trở lên so với chỉ tiêu đã xác định, bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11- 4- 2005 của Chính phủ. Năm 2009 có 38 trường bị xử phạt; năm 2010 có 15 trường bị xử phạt do tuyển sinh vượt chỉ tiêu.

Tuy nhiên, cũng có một số trường không tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Đó thường là các trường ngoài công lập, là trường mới thành lập, chưa khẳng định được thương hiệu, ngành nghề đào tạo chưa đa dạng, không thu hút được người học; một số trường ở những địa bàn không thuận lợi về nguồn tuyển như khu vực Tây Nguyên, khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Nhandan