Thứ hai,  03/10/2022

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011

LSO-Ngày 4/6, các thí sinh bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 với 2 môn Toán và Ngoại ngữ hệ THPT (môn Toán và Lịch sử đối với hệ giáo dục thường xuyên). So với đề thi các năm trước thì đề toán năm nay có phần dễ hơn. Kết thúc 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT (Từ ngày 2-4/6/2011), toàn tỉnh có 34 hội đồng coi thi, 22 cụm thi với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 10.045. Ngày thi thứ nhất có 8 em hệ THPT, 9 em hệ GDTX vắng thi; Ngày thi thứ hai, 11 em hệ THPT; 7 em hệ GDTX không dự thi; Ngày thi cuối cùng, 10 em hệ THPT, 9 em hệ GDTX vắng thi. Chị Trần Thị Hải Yến, Trưởng Phòng Khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong toàn bộ kỳ thi, không có thí sinh vi phạm hay giám thị vi phạm quy chế thi và không có hội đồng coi thi nào xảy ra sự cố. Duy trì việc trực thi và thực hiện chế độ báo cáo để đảm bảo thông...

LSO-Ngày 4/6, các thí sinh bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 với 2 môn Toán và Ngoại ngữ hệ THPT (môn Toán và Lịch sử đối với hệ giáo dục thường xuyên).
So với đề thi các năm trước thì đề toán năm nay có phần dễ hơn. Kết thúc 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT (Từ ngày 2-4/6/2011), toàn tỉnh có 34 hội đồng coi thi, 22 cụm thi với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 10.045. Ngày thi thứ nhất có 8 em hệ THPT, 9 em hệ GDTX vắng thi; Ngày thi thứ hai, 11 em hệ THPT; 7 em hệ GDTX không dự thi; Ngày thi cuối cùng, 10 em hệ THPT, 9 em hệ GDTX vắng thi. Chị Trần Thị Hải Yến, Trưởng Phòng Khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong toàn bộ kỳ thi, không có thí sinh vi phạm hay giám thị vi phạm quy chế thi và không có hội đồng coi thi nào xảy ra sự cố. Duy trì việc trực thi và thực hiện chế độ báo cáo để đảm bảo thông tin xung quanh kỳ thi được cập nhật thường xuyên, liên tục, đầy đủ và chính xác.

Có thể khẳng định, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 được tổ chức đúng kế hoạch. Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, kỷ luật phòng thi được duy trì; an ninh trật tự trong và ngoài các hội đồng thi đảm bảo, không có hiện tượng người dân tụ tập trước cổng và xung quanh hàng rào các hội đồng thi…

Thanh Hòa