Thứ ba,  09/08/2022

Hoạt động bước đầu của Viện nghiên cứu cao cấp về toán

GS.TSKH Lê Tuấn Hoa, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (NCCCVT ) cho biết :Tuy địa điểm làm việc còn phải thuê, kinh phí hoạt động chưa được cấp (một số trang thiết bị phải vay mượn ) nhưng từ cuối tháng 6-2011 đến nay, khi GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học của Viện về nước, bước đầu Viện đã có các hoạt động về chuyên môn.Mỗi tuần hai ngày GS Ngô Bảo Châu tổ chức giảng bài, hội thảo khoa học. Ngoài ra, dịp này GS Ngô Bảo châu cũng mời các nhà toán học Việt Nam đang công tác ở nước ngoài như: GS Vũ Hà Văn (ở Mỹ ), PGS Hà Huy Tài, TS Ngô Đắc Tuấn( ở Pháp) ...cùng về nước tham gia chuyên môn (tự trang trải kinh phí ).Theo GS Lê Tuấn Hoa, khoảng 20 cuộc Hội thảo được tổ chức trong đợt này ( với 40-50 người có trình độ tiến sỹ ,thạc sỹ từ các viện, trường trong cả nước dự).Một số lĩnh vực, vấn đề toán học được đưa ra trao đổi trong các Hội thảo là: Dạng tự đẳng cấu, biểu diễn của...

GS.TSKH Lê Tuấn Hoa, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (NCCCVT ) cho biết :Tuy địa điểm làm việc còn phải thuê, kinh phí hoạt động chưa được cấp (một số trang thiết bị phải vay mượn ) nhưng từ cuối tháng 6-2011 đến nay, khi GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học của Viện về nước, bước đầu Viện đã có các hoạt động về chuyên môn.

Mỗi tuần hai ngày GS Ngô Bảo Châu tổ chức giảng bài, hội thảo khoa học. Ngoài ra, dịp này GS Ngô Bảo châu cũng mời các nhà toán học Việt Nam đang công tác ở nước ngoài như: GS Vũ Hà Văn (ở Mỹ ), PGS Hà Huy Tài, TS Ngô Đắc Tuấn( ở Pháp) …cùng về nước tham gia chuyên môn (tự trang trải kinh phí ).
Theo GS Lê Tuấn Hoa, khoảng 20 cuộc Hội thảo được tổ chức trong đợt này ( với 40-50 người có trình độ tiến sỹ ,thạc sỹ từ các viện, trường trong cả nước dự).
Một số lĩnh vực, vấn đề toán học được đưa ra trao đổi trong các Hội thảo là: Dạng tự đẳng cấu, biểu diễn của nhóm SL2, hạng giải tích của L -hàm, phương pháp xác suất trong bài toán tổ hợp …
Theo Nhandan