Thứ sáu,  12/08/2022

Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011, triển khai nhiệm vụ năm học mới

LSO-Ngày 5/8/2011, ngành GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012. Dự hội nghị có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Tô Hùng Khoa Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong ban Giám đốc Sở, Công đoàn ngành; lãnh đạo UBND, phòng GD các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc và các nhà trường.Năm học 2010-2011, tiếp tục thực hiện chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng GD”, với tinh thần chủ động tích cực, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về công tác GD&ĐT, tạo cơ sở để ngành thực hiện các nhiệm vụ trong năm học và cả giai đoạn 2010-2015. Các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua của ngành tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Công tác đổi mới quản lý GD được triển khai...

LSO-Ngày 5/8/2011, ngành GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012.
Dự hội nghị có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Tô Hùng Khoa Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong ban Giám đốc Sở, Công đoàn ngành; lãnh đạo UBND, phòng GD các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc và các nhà trường.
Năm học 2010-2011, tiếp tục thực hiện chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng GD”, với tinh thần chủ động tích cực, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về công tác GD&ĐT, tạo cơ sở để ngành thực hiện các nhiệm vụ trong năm học và cả giai đoạn 2010-2015. Các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua của ngành tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Công tác đổi mới quản lý GD được triển khai đồng bộ, dân chủ; việc phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ cho cơ sở đã có chuyển biến tích cực. Mạng lưới trường lớp học được mở rộng, tăng số trường lớp và số học sinh học 2 buổi/ ngày. Tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng GD. Công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ đi vào nền nếp; công tác kiểm tra đánh giá không ngừng được đổi mới. CSVC trường lớp học, thiết bị đồ dùng học tập được tăng cường; tiến độ thực hiện KCH đạt khá, cơ sở hạ tầng CNTT được nâng cao. Vì vậy, chất lượng GD toàn diện được nâng lên từng bước theo hướng vững chắc về tất cả các ngành học, bậc học, từ bậc học MN, tiểu học, THCS, THPT, GDTX và chuyên nghiệp dạy nghề; từ chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn đến chất lượng GDTX.
Tuy vậy, hạn chế lớn nhất trong năm học vừa qua vẫn là chất lượng đội ngũ trong việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và sử dụng thiết bị dạy học. Mặt khác, tuy đội ngũ đã đủ về số lượng, song vẫn chưa đồng bộ, chất lượng chưa tương xứng với tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đào tạo. CSVC nhà trường vẫn khó khăn và thiếu đồng bộ.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích của ngành trong năm học vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học không những tạo đà cho việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong cả giai đoạn 2011-2015, mà trước hết có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của toản tỉnh. Về nhiệm vụ năm học mới 2011-2012, ngành cần quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy về GD&ĐT, đề ra các bước thực hiện trong từng năm học; trước hết là đẩy mạnh phổ cập giáo dục MN, nâng cao chất lượng GD, xây dựng trường đạt chuẩn QG. Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, ngoài việc thực hiện tốt chương trình, chú ý đến các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng khác cho học sinh. Đẩy mạnh xã hội hóa GD, huy động tiềm lực XHH để hoàn thiện CSVC, nhất là các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, nước sạch cho các nhà trường. Trong chỉ đạo, ngành cần lựa chọn trọng tâm để chỉ đạo quyết liệt, nhằm hoàn thành từng phần việc cụ thể.

Nhân dịp này, Ngành GD Lạng Sơn đã được nhận cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Bộ GD&ĐT. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh trao bằng khen. Sở GD&ĐT cũng trao giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011.

MH